فایل ورد (word) مقاله تأثير مديريت آبياري و کاربرد لاية آب‌گريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير مديريت آبياري و کاربرد لاية آب‌گريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير مديريت آبياري و کاربرد لاية آب‌گريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير مديريت آبياري و کاربرد لاية آب‌گريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير مديريت آبياري و کاربرد لاية آب‌گريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا) :


تعداد صفحات :21

پژوهش حاضر با هدف بررسی کاهش آب مصرفی فضای سبز با استفاده از لایه آب‌گریز برای گیاه زینتی گازانیا در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای پژوهش شامل آبیاری سطحی (SI)، آبیاری زیرسطحی (SSI)، آبیاری زیرسطحی با لایه آب‌گریز با ضخامت 5 میلی‌متر (SSILH5) و آبیاری زیرسطحی با لایه آب‌گریز با ضخامت 10 میلی‌متر (SSILH10) بود. در طول دوره رشد، میزان آب مصرفی، طول برگ، تعداد گل، عرض بوته، گل، دمگل و سطح برگ اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس آب مصرفی نشان داد که بین تیمار‌ها در سطح 1 درصد اختلاف معنا‌داری وجود دارد. بیشترین و کمترین میزان مصرف آب به‌ترتیب مربوط به تیمار آبیاری سطحی (SI) با مقدار 8/656 میلی‌متر و تیمار لایه آب‌گریز سطحی به ضخامت 10 میلی‌متر (SSILH10) با مقدار 3/359 میلی‌متر است. کاهش آب مصرفی تیمار SSI، SSILH5 و SSILH10 نسبت به تیمار SIبه‌ترتیب برابر 4/17، 7/32 و 3/45 درصد حاصل شد. نتایج تجزیه واریانس پارامتر‌های گیاهی نیز نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنا‌داری وجود دارد و تیمار لایه آب‌گریز با ضخامت 5میلی‌متر بیشترین عملکرد را داشته است.

لینک کمکی