فایل ورد (word) مقاله تأثير آميخت? بازاريابي داخلي بر گرايش کارآفرينان? باشگاه‌هاي فرهنگي-ورزشي: نقش ميانجي فرهنگ نوآوري و قابليت‌هاي مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير آميخت? بازاريابي داخلي بر گرايش کارآفرينان? باشگاه‌هاي فرهنگي-ورزشي: نقش ميانجي فرهنگ نوآوري و قابليت‌هاي مديريت دانش دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير آميخت? بازاريابي داخلي بر گرايش کارآفرينان? باشگاه‌هاي فرهنگي-ورزشي: نقش ميانجي فرهنگ نوآوري و قابليت‌هاي مديريت دانش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير آميخت? بازاريابي داخلي بر گرايش کارآفرينان? باشگاه‌هاي فرهنگي-ورزشي: نقش ميانجي فرهنگ نوآوري و قابليت‌هاي مديريت دانش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير آميخت? بازاريابي داخلي بر گرايش کارآفرينان? باشگاه‌هاي فرهنگي-ورزشي: نقش ميانجي فرهنگ نوآوري و قابليت‌هاي مديريت دانش :


تعداد صفحات :28

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آمیخت بازاریابی بر گرایش کارآفرینانه، از طریق نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش در باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی است. این پژوهش به‌‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحو گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع هم‌‌بستگی است. جامع آماری پژوهش شامل باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی در استان‌های تهران و اصفهان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمون تحقیق شامل 87 باشگاه فرهنگی-ورزشی در سطح استان‌های تهران و اصفهان است. برای گردآوری داده‌ها، 174 پرسشنامه از مدیران و کارمندان این باشگاه‌ها دریافت شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد است که روایی و پایایی آن‌ها برای تمامی سازه‌ها قابل‌قبول است. برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر، مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی انجام گرفت. یافته‌ها بیانگر آن است که گرایش کارآفرینانه، از ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل پاداش راهبردی، آموزش و توسعه، ارتباطات داخلی و رهبری عالی تأثیر می‌پذیرد. همچنین یافته‌ها، نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش را در رابط آمیخت بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه تأیید می‌کنند

لینک کمکی