فایل ورد (word) مقاله رفتار خريد بدون برنامه‎ريزي برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعي: نقش تعاملات شبه‎اجتماعي کاربران (مطالع? موردي: کاربران شبک? اينستاگرام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله رفتار خريد بدون برنامه‎ريزي برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعي: نقش تعاملات شبه‎اجتماعي کاربران (مطالع? موردي: کاربران شبک? اينستاگرام) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله رفتار خريد بدون برنامه‎ريزي برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعي: نقش تعاملات شبه‎اجتماعي کاربران (مطالع? موردي: کاربران شبک? اينستاگرام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله رفتار خريد بدون برنامه‎ريزي برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعي: نقش تعاملات شبه‎اجتماعي کاربران (مطالع? موردي: کاربران شبک? اينستاگرام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله رفتار خريد بدون برنامه‎ريزي برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعي: نقش تعاملات شبه‎اجتماعي کاربران (مطالع? موردي: کاربران شبک? اينستاگرام) :


تعداد صفحات :33

مشتری کلید اصلی موفقیت یا موفق نبودن شرکت‎هاست. رفتار خرید بدون برنامه‌ریزی از مهم‎ترین رفتارهای خرید است و در حفظ توازن بازارها نقش اساسی دارد. این رفتار مبتنی بر تصمیم‌گیری آنی در زمین خرید است. پژوهش پیش رو، عوامل مؤثر بر رفتار خرید برخط بدون برنامه‎ریزی در شبکه‎های اجتماعی را بررسی کرده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری و بر اساس اطلاعات آماری 384 نفر که در شبک اجتماعی اینستاگرام سابق خرید داشتند، تحلیل شد و روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری بررسی و به تأیید رسید. نتایج نشان می‎دهد عامل جاذبه‎های دیداری، تأثیر مثبتی بر لذت درک شده دارد و لذت درک شده نیز، بر گرایش و اصرار به خرید بدون برنامه‌ریزی تأثیر مثبتی می‎گذارد. از بین سه عامل شباهت، تخصص و خویشاوندی، فقط تأثیر مثبت دو عامل شباهت و تخصص بر تعاملات فرا اجتماعی تأیید شد. از نتایج دیگر اینکه، تأثیر مثبت تعاملات فرا اجتماعی بر گرایش و گرایش بر اصرار به خرید بدون برنامه‌ریزی به تأیید رسید، اما تأثیر مثبت تعاملات فرا اجتماعی بر لذت درک شده تأیید نشد.

لینک کمکی