فایل ورد (word) مقاله نقش سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کشاورزان شهرستان ديواندره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله نقش سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کشاورزان شهرستان ديواندره دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نقش سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کشاورزان شهرستان ديواندره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نقش سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کشاورزان شهرستان ديواندره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نقش سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي کشاورزان شهرستان ديواندره :


تعداد صفحات :18

این پژوهش با هدف کلی نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کشاورزان، شهرستان دیواندره بود (7931N=). حجم نمونه با استفاده از نمونه‏گیری کوکران 158 نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار نتایج تحقیق 180 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع گردید که 174 پرسشنامه توسط آنان تکمیل و عودت داده شد. روش نمونه‏گیری به صورت تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای بود که گروهی از کارشناسان روایی آن را تایید کردند و برای تعیین پایای آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید برای مقیاس‏های سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط زندگی به ترتیب α=0.78 و α=0.83 به دست آمد. تحلیل داده‏ها به‏وسیله‏ی نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. یافته‏ها نشان دادند که سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین کشاورزان مورد مطالعه «سطح پایینی» قرار دارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مولفه‏‏های سرمایه‏ اجتماعی، یعنی: همیاری و مشارکت داوطلبانه، هویت‏ گروهی، تعاون و همکاری متقابل، ارتباطات و حسن تفاهم، اعتماد، انسجام و همبستگی گروهی و شبکه‏ها و هنجارهای مشترک با کیفیت زندگی رابطه‏ی مثبت و معنا‏داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که چهار متغیر تعاون و همکاری متقابل، همیاری و مشارکت داوطلبانه، اعتماد و انسجام و همبستگی گروهی می‏توانند تا 4/52 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق (کیفیت زندگی) خانوار را تبیین کنند.

لینک کمکی