فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش پرورش دهندگان به پرورش ماهي در استان چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش پرورش دهندگان به پرورش ماهي در استان چهارمحال و بختياري دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش پرورش دهندگان به پرورش ماهي در استان چهارمحال و بختياري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش پرورش دهندگان به پرورش ماهي در استان چهارمحال و بختياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش پرورش دهندگان به پرورش ماهي در استان چهارمحال و بختياري :


تعداد صفحات :18

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر گرایش پرورش دهندگان ماهیان سردآبی استان چهارمحال و بختیاری به پرورش ماهی بوده که با استفاده از روش پمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 263 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 119 واحد با استفاده از فرمول کوکران به عنوان جامعه نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 73/0 برآورد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار Winspss11.5 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی پرورش دهندگان 38 و میانگین تجربه آنها 5/5 سال می باشند. اولویت بندی دلایل گرایش پرورش دهندگان به پرورش ماهی نشان داد که مهمترین عامل گرایش به پرورش ماهی علاقه شخصی بوده است و دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط مراکز خدمات ترویجی به عنوان عامل آخر شناسایی گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل موثر بر گرایش به پرورش ماهی در 4 دسته، طبقه بندی گردید که این عوامل در مجموع 77/70 درصد از واریانس کل را تبیین نموده است. عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی به ترتیب اهمیت عبارتند از: عامل فردی- اجتماعی، عامل طبیعی، عامل اقتصادی، عامل آموزشی- ترویجی.

لینک کمکی