فایل ورد (word) مقاله نشانگرهاي ارزشيابي بنگاه‌هاي خصوصيِ تدارک بيننده خدمات ترويجي و مشاوره‌اي کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله نشانگرهاي ارزشيابي بنگاه‌هاي خصوصيِ تدارک بيننده خدمات ترويجي و مشاوره‌اي کشاورزي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نشانگرهاي ارزشيابي بنگاه‌هاي خصوصيِ تدارک بيننده خدمات ترويجي و مشاوره‌اي کشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نشانگرهاي ارزشيابي بنگاه‌هاي خصوصيِ تدارک بيننده خدمات ترويجي و مشاوره‌اي کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نشانگرهاي ارزشيابي بنگاه‌هاي خصوصيِ تدارک بيننده خدمات ترويجي و مشاوره‌اي کشاورزي :


تعداد صفحات :26

ارزشیابی اثربخش‌ به عنوان یک موضوع اساسی و در عین حال پیچیده، همواره در نظام‌ ترویج کشاورزی محل بحث و مناقشه بوده است. در این بین، در حالی که برخی اقدامات پراکنده به منظور تدوین نشانگرهای ارزشیابی از خدمات ترویج کشاورزی در بخش دولتی انجام شده است، به نظر می‌رسد که هیچ مطالعه موقعیت‌‌ـ‌‌محوری و یا حتی تلاشی در جهت توسعه نشانگرهای مناسب برای ارزشیابی وضعیت بنگاه‌های خصوصی تدارک بیننده خدمات ترویج کشاورزی در کشور صورت نگرفته است. به گونه‌ای که تأکید بر شاخص‌های کلیشه‌ایِ نامربوط، یکی از ضعف‌های رایج برنامه‌های ارزشیابی این بنگاه‌ها به شمار می‌رود. در همین رابطه، پژوهش حاضر با هدف کلان توسعه نشانگرهای متناسب و مبتنی بر شرایط زمینه‌ای موجود، برای کمک به پیشبرد برنامه‌های ارزشیابی وضعیت و عملکرد بنگاه‌های خصوصی فعال در حوزه تدارک خدمات ترویجی و مشاوره‌ای کشاورزی انجام شد. برای این منظور، کلیات طرح تحقیق بر پایه مفروضات پارادایم آمیخته تدوین شد. نمونه مطلعان کلیدی مورد مطالعه، در هر دو فاز پژوهش به شکل هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده‌ها با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ ساختار یافته گردآوری و به کمک تئوری داده‌بنیان تحلیل گردید. در مقابل داده‌های بخش کمّی، با استفاده از یک نسخه پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی مقایسه شدند. بر اساس یافته‌ها، 90 نشانگر ارزشیابی از وضعیت بنگاه‌های خصوصی تدوین شد و در قالب نه طبقه مجزا دسته‌بندی گردید. طبقات به دست آمده، با توجه به اهمیت وزنی در ارزشیابی و به ترتیب اولویت عبارت بودند از سودمندی خدمات؛‌ کارایی بازار؛ توسعه نهادی؛ پاسخگویی؛ تخصص حرفه‌ای؛ منابع بنگاه‌ها؛ تعاملات حرفه‌ای؛ نوآوری کارآفرینانه؛ و سطح پوشش. طبقات نشانگرهای یاد شده می‌تواند توسط برنامه‌ریزان نظام خدمات کشاورزی و صاحبان بنگاه‌های خصوصی، به صورت اقتضایی در پروژه‌های ارزشیابی و تعدیل نظام ترویج و خدمات مشاوره‌ای به کار گرفته شود.

لینک کمکی