فایل ورد (word) مقاله تحليل نقش عوامل موثر بر کارايي توليد خرما در شهرستان بم و با رويکرد تحليل پوششي داده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تحليل نقش عوامل موثر بر کارايي توليد خرما در شهرستان بم و با رويکرد تحليل پوششي داده ها دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تحليل نقش عوامل موثر بر کارايي توليد خرما در شهرستان بم و با رويکرد تحليل پوششي داده ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تحليل نقش عوامل موثر بر کارايي توليد خرما در شهرستان بم و با رويکرد تحليل پوششي داده ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تحليل نقش عوامل موثر بر کارايي توليد خرما در شهرستان بم و با رويکرد تحليل پوششي داده ها :


تعداد صفحات :21

شهرستان بم یکی از قطب‌های اصلی تولید خرمای مضافتی در کشور ایران می‌باشد. نظر به محدودیت عوامل تولید خرما در شهرستان بم، لازم است مدیریت بهینه‌ای بر تولید این محصول و بکارگیری نهاده‌های تولید صورت گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر محاسبه کارایی‌های فنی، مقیاس، تخصیصی و اقتصادی در واحدهای کشاورزی تولیدکننده خرما در شهرستان بم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 1240 نفر نخلداران شهرستان بم است که براساس فرمول کوکران، 142 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده، که به صورت باز – پاسخ طراحی و اعتبار صوری و محتوایی آن، توسط استادان و متخصصان ذی‌ربط تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی‌های فنی، مقیاس، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب برابر 15/61، 2/66، 14/46 و 22/28 درصد می‌باشد. از سوی دیگر بررسی کثرت مصرف نهاده‌های مصرفی بیانگر این امر بوده که، همه نهاده‌های تولیدی بیشتر از مقدار بهینه استفاده شده‌اند و بیشترین اختلاف مصرف به ترتیب در نهاده‌های کود حیوانی، کود شیمیایی، استفاده از ماشین‌آلات و آب مشاهده می‌شود. همچنین تحلیل اقتصادسنجی انجام شده بر پایه رگرسیون توبیت مبین این مسئله است که متغیرهای سن باغدار، میزان تحصیلات، میزان سرمایه واحدهای کشاورزی و ارتباط با مراکز ترویجی دارای اثر معنی‌دار برروی کارایی فنی واحدهای کشاورزی بوده است.

لینک کمکی