فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي مطلوب سازمان‌هاي پشتيباني کننده آموزش مديريت پايدار منابع آب در نخلستان‌هاي استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي مطلوب سازمان‌هاي پشتيباني کننده آموزش مديريت پايدار منابع آب در نخلستان‌هاي استان خوزستان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي مطلوب سازمان‌هاي پشتيباني کننده آموزش مديريت پايدار منابع آب در نخلستان‌هاي استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي مطلوب سازمان‌هاي پشتيباني کننده آموزش مديريت پايدار منابع آب در نخلستان‌هاي استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي مطلوب سازمان‌هاي پشتيباني کننده آموزش مديريت پايدار منابع آب در نخلستان‌هاي استان خوزستان :


تعداد صفحات :22

هدف از این پژوهش شناسایی ویژگیهای مطلوب سازمانهای پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب در نخلستان‌های استان خوزستان می‌باشد. کارشناسان ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی کلیه شهرستان‌های خرماخیز استان خوزستان، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از روش تمام شماری جهت تکمیل پرسشنامه، استفاده گردید و حجم جامعه آماری، 150 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. به منظور تعیین روایی ابزار تحقیق، از روش پانل متخصصان استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا میزان پایایی پرسشنامه بررسی شد. با توجه به نتایج حاصله میزان پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول بود. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، ویژگی‌های سازمان‌های پشتیبانی‌کننده ترویج مدیریت پایدار منابع آب در شرایط فعلی و مطلوب دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد (01/0 p ≤). در این مطالعه علاوه بر تعیین ویژگی‌های فعلی سازمان‌های پشتیبانی‌کننده ترویج مدیریت پایدار منابع آب، ویژگی‌های مطلوب سازمان‌های پشتیبانی‌کننده ترویج مدیریت پایدار منابع آب برای نخل‌کاران طراحی و شناسایی گردیدکه برحسب اولویت، حضور سازمان‌های مردمی و انجمن‌های کشاورزی، توجه به یادگیری تیمی و کار گروهی در سازمان، اهمیت دادن به توانایی‌های فردی در سازمان، ایجاد آرمان و هدف مشترک در سازمان، در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند.

لینک کمکی