فایل ورد (word) مقاله تحليل تأثيرات ارتقاي شاخص‌هاي تاب‌آوري بر پايداري سکونتگاه‌هاي روستايي در مقابل سيلاب (مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان زرين‌دشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تحليل تأثيرات ارتقاي شاخص‌هاي تاب‌آوري بر پايداري سکونتگاه‌هاي روستايي در مقابل سيلاب (مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان زرين‌دشت) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تحليل تأثيرات ارتقاي شاخص‌هاي تاب‌آوري بر پايداري سکونتگاه‌هاي روستايي در مقابل سيلاب (مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان زرين‌دشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تحليل تأثيرات ارتقاي شاخص‌هاي تاب‌آوري بر پايداري سکونتگاه‌هاي روستايي در مقابل سيلاب (مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان زرين‌دشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تحليل تأثيرات ارتقاي شاخص‌هاي تاب‌آوري بر پايداري سکونتگاه‌هاي روستايي در مقابل سيلاب (مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان زرين‌دشت) :


تعداد صفحات :28

سیل از مخرب‌ترین مخاطرات طبیعی است. بشر امروزی هنوز به‌طور کامل نتوانسته است این پدید طبیعی را مهار کند. به همین دلیل انسان به‌دنبال راه حلی است تا بتواند خطرهای ناشی از سیل را کاهش و تحمل‌پذیری خود را در برابر آن افزایش دهد؛ این موضوع امروز تاب‌آوری نامیده می‌شود. هدف این پژوهش سنجش میزان تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی همچون سیل است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامع آماری تحقیق، هم سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان زرین‌دشت (7927 نفر)­ هستند که از میان آنها حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 310 نفر محاسبه شد. روش توزیع پرسشنامه‌ها سهمیه‌ای و تصادفی ساده بود. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان می‌دهد که شاخص سرمای اجتماعی با 688/3 بیشترین میانگین و شاخص اقتصادی با 501/2 کمترین میانگین را در بین شاخص‌ها دارند. همچنین نتایج رگرسیون خطی نشان داد که بیشترین اثرگذاری در بین شاخص‌های تاب‌آوری مربوط به شاخص سرمای اجتماعی (با ضریب بتای 562/0) و کمترین تأثیرگذاری مربوط به شاخص اقتصادی (با ضریب بتای 093/0) است. یافته‌ها نشان داد که در سال 1395، شدت خسارت واردشده 162 میلیارد بود که بیشترین خسارت به بخش راه و در مرتب بعدی به واحدهای مسکونی وارد شد.

لینک کمکی