فایل ورد (word) مقاله ارائه يک مدل شبکه عصبي فازي ، جهت پيش بيني سلامت عمومي زنان از طريق رابطه مولفه هاي تاثيرگذار انگيزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارائه يک مدل شبکه عصبي فازي ، جهت پيش بيني سلامت عمومي زنان از طريق رابطه مولفه هاي تاثيرگذار انگيزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارائه يک مدل شبکه عصبي فازي ، جهت پيش بيني سلامت عمومي زنان از طريق رابطه مولفه هاي تاثيرگذار انگيزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارائه يک مدل شبکه عصبي فازي ، جهت پيش بيني سلامت عمومي زنان از طريق رابطه مولفه هاي تاثيرگذار انگيزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارائه يک مدل شبکه عصبي فازي ، جهت پيش بيني سلامت عمومي زنان از طريق رابطه مولفه هاي تاثيرگذار انگيزه مشارکت ورزشي و فرهنگ بدن :


تعداد صفحات :28

مطالعه حاضر با هدف پیش بینـی سـمت عمـومی براساس انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدن انجام شد. نمونه آماری را تمامی زنان پرسنل شاغل در معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان که شامل549 نفر بودند تشکیل می‏داد. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه سمت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ بدن استفاده گردید. برای کسب اعتبار علمی از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه‏ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. چارچوب نظری تحقیق از طریق شبکه عصبی فازی در نرم افزار MATLAB طراحی شد. با بهره‏گیری از سیستم استنباط عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS) ؛ بین متغیرهای ورودی؛ انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدنی و متغیر خروجی؛ سلامت عمومی، رابطه ای برقرار شد. نتایج نشان داد که با توجه به همبستگی بالا بین ورودیهای شبکه و خروجیهای آن و نیز میزان خطای بدست آمده، مدل ANFIS مدلی بسیار مناسب برای پیش بینی سلامت عمومی تلقی میشود و بهترین حالت مدل جهت ارتقا سلامت عمومی زمانیست که فرهنگ بدن در حد متوسط باشد.

لینک کمکی