فایل ورد (word) مقاله ارزيابي تأثير تيمار بذر با جدايه‌هاي مختلف تجاري و بومي Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگي فوزاريومي خربزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارزيابي تأثير تيمار بذر با جدايه‌هاي مختلف تجاري و بومي Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگي فوزاريومي خربزه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي تأثير تيمار بذر با جدايه‌هاي مختلف تجاري و بومي Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگي فوزاريومي خربزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي تأثير تيمار بذر با جدايه‌هاي مختلف تجاري و بومي Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگي فوزاريومي خربزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي تأثير تيمار بذر با جدايه‌هاي مختلف تجاري و بومي Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگي فوزاريومي خربزه :


تعداد صفحات :13

در این پژوهش کارآیی سه جدایه قارچ harzianumTrichoderma به‌دست آمده از ترکیبات تجاری تریانوم‌پی، تریکومیکس­اچ-وی، تریکوفانگ‌اس و دو جدایه بومی Th1 و Th2 این قارچ از نظر کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه به روش تیمار بذر در آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شد. در آزمایشگاه بذور مایه‌زنی شده با بیمارگر و ترکیبات تجاری و دو جدایه بومی، از نظر میزان جوانه‌زنی بررسی شدند. نتایج نشان داد جدایه‌های تریانوم پی و Th1 با ایجاد به­ترتیب 95 و 5/92% جوانه‌زنی، مؤثرترین تیمارها بوده و نسبت به شاهد که 25% جوانه‌زنی داشت، اختلاف معنی‌دار نشان داد. در گلخانه، بذور با تیمارهایی شامل سه ترکیب تجاری بیولوژیک، دوجدایه تکثیرشده در سبوس با سه غلظت 5/0، 5/1 و 5/2 در هزار، دو قارچ‌کش رورال تی‌اس و تیابندازول با غلظت‌های 5/1، 2 و 5/2 در هزار ضدعفونی و در گلدان‌هایی با خاک مایه‌زنی شده به قارچ کشت شدند. شاخص‌های رشدی و شدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج شدت بیماری نشان داد تریانوم و تریکومیکس 5/2%، تریکوفانگ 5/1 و رورال 2% به­ترتیب با 80، 5/67، 5/67 و 5/67% بوته‌های سالم، در مقایسه با شاهد با 5/7 درصد، مؤثرترین تیمارها بود. شاخص‌های رشدی، رورال2%، تریانوم5/2 در هزار و سوسپانسیونی از جدایه‌ها با غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر، مایه‌زنی شد، بهترین تیمارها بودند. نتایج نشان داد جدایه‌های بومی و تجاری harzianumT.پتانسیل کنترل این بیماری را از طریق تیمار بذر داشته، این توانایی قابل مقایسه با قارچ‌کش‌ها بوده و در بین جدایه‌های قارچ آنتاگونیست، این قابلیت متفاوت می‌باشد.

لینک کمکی