فایل ورد (word) مقاله تأثير برخي مواد معدني بر کارامدي بيوکنترلي Bacillus pumilus INR7 عليه Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچ? لوبيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير برخي مواد معدني بر کارامدي بيوکنترلي Bacillus pumilus INR7 عليه Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچ? لوبيا دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير برخي مواد معدني بر کارامدي بيوکنترلي Bacillus pumilus INR7 عليه Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچ? لوبيا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير برخي مواد معدني بر کارامدي بيوکنترلي Bacillus pumilus INR7 عليه Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچ? لوبيا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير برخي مواد معدني بر کارامدي بيوکنترلي Bacillus pumilus INR7 عليه Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچ? لوبيا :


تعداد صفحات :16

یکی از راهبردهایی که در امر تجاری سازی عوامل بیوکنترل در نظر گرفته می‌شود، بحث طراحی محیط کشت برای تولید انبوه این باکتری‌هاست. این پژوهش با هدف بررسی اثر برخی عناصر معدنی روی تولید زیست‌توده و فعالیت بیوکنترلی باکتریBacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچ لوبیا به اجرا درآمد. عناصر معدنی مورد استفاده در این پژوهش شامل آهن، روی، مس، بُر، کبالت، مولیبدن و منگنز بود که هر کدام در سه غلظت مورد استفاده قرار گرفتند. در این میان، غلظت متوسط و بیشین آهن (36 و 72 میکرومول) و مس (7 و 14 میکرومول) و غلظت کمین منگنز (5/12 میکرومول) به صورت معنی‌داری باعث افزایش جمعیت باکتری شدند. غلظت کمینه و متوسط روی (35 و 70 میکرومول) و بیشین کبالت (14 میکرومول) باعث کاهش معنی‌دار جمعیت باکتری در مقایسه با محیط پایه M1 شدند. در آزمون گلخانه‌ای، عناصر آهن در غلظت متوسط (36) و مس در غلظت بیشینه (14 میکرومول) بیشترین اثر را در افزایش کارایی باکتری در کنترل بیماری مرگ گیاهچ لوبیا نشان دادند. در مقابل، غلظت‌های بیشین آهن (72 میکرومول)، کمین روی (35 میکرومول)، بیشین منگنز (50 میکرومول) و متوسط مولیبدن (1/8 میکرومول) باعث کاهش معنی‌دار کارایی بیوکنترلی باکتری در مقایسه با محیط پایه M1 شدند. در مجموع، غلظت بهینه برای عناصر مورد استفاده مشابه نبود و حتی در مورد یک عنصر خاص بین غلظت بهینه برای تولید زیست‌توده و کارایی باکتری در بیوکنترل بیماری اختلاف وجود داشت.

لینک کمکی