فایل ورد (word) مقاله برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از مدل‌هاي ANN و ANFIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از مدل‌هاي ANN و ANFIS دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از مدل‌هاي ANN و ANFIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از مدل‌هاي ANN و ANFIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از مدل‌هاي ANN و ANFIS :


تعداد صفحات :26

بررسی سطوح آلودگی خاک به فلزات سنگین مانند میزان کادمیوم خاک برای سلامتی انسان و مدیریت محیط‌زیست انسان مهم و ضروری است. با توجه به این­که اندازه­گیری مستقیم کادمیوم خاک زمان‌بر و هزینه­بر است، در این پژوهش، از دو روش هوشمند مصنوعی شامل مدل شبک عصبی مصنوعی (ANN) و شبک عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) برای تخمین میزان کادمیوم خاک به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین فلزات سنگین استفاده شد. برای برآورد میزان غلظت کادمیوم خاک از عناصر زود یافت خاک مانند درصد سیلت، شن، کربن آلی، pH، EC، T.N و P به‌عنوان پارامترهای ورودی به مدل استفاده شد و از طریق دو مدل ANN و ANFIS ارتباط میان پارامترهای مذکور و میزان غلظت کادمیوم برقرار گردید. برای آموزش و صحت سنجی مدل­های مذکور از 250 نمونه خاک که از خاک‌های استان گیلان گرفته شد، استفاده شد. ارزیابی مدل­ها با استفاده از پارامترهای آماری مانند ضریب تبیین (R2)، میانگین خطای مطلق (MAE)، مجــذور میــانگین مربعــات خطــا (RMSE) انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد مدل شبک عصبی مصنوعی با ضریب تبیین (R2) 83/0 و همچنین مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) 01/1 و میانگین خطای مطلق (MAE) برابر 54/0 روش مناسب‌تری نسبت به شبک عصبی فازی تطبیقی است. همچنین نتایج آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی به مدل­ها نشان داد درصد کربن آلی و EC خاک به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیرگذاری را بر میزان کادمیوم دارند. مدل پیشنهادی می‌تواند برای برآورد میزان غلظت کادمیوم خاک در سایر نقاط در محدود موردمطالعه که اندازه­گیری غلظت کادمیوم خاک انجام نشده است و همچنین برای سایر مناطق با داشتن شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی