فایل ورد (word) مقاله تأثير کاربرد سطوح مختلف نيترات کلسيم بر برخي صفات مورفو-فيزيولوژيک و تغذيه‌اي گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicu Mill)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير کاربرد سطوح مختلف نيترات کلسيم بر برخي صفات مورفو-فيزيولوژيک و تغذيه‌اي گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicu Mill) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير کاربرد سطوح مختلف نيترات کلسيم بر برخي صفات مورفو-فيزيولوژيک و تغذيه‌اي گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicu Mill)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير کاربرد سطوح مختلف نيترات کلسيم بر برخي صفات مورفو-فيزيولوژيک و تغذيه‌اي گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicu Mill)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير کاربرد سطوح مختلف نيترات کلسيم بر برخي صفات مورفو-فيزيولوژيک و تغذيه‌اي گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicu Mill) :


تعداد صفحات :17

این تحقیق به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخ­های تغذیه­ای و صفات رشدی گیاه گوجه‌فرنگی رقم ویوا و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل T0: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)،T1 : توصی کاربرد خاکی نیترات کلسیم 50 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفت تشکیل میوه به مدت 8 هفته و درمجموع 400 کیلوگرم، T2: کاربرد نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک‎ و نیاز گیاهان گوجه‌فرنگی، 40 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفت تشکیل میوه به مدت هشت هفته و درمجموع 320 کیلوگرم و T3: کاربرد خاکی همسان تیمار پیشین به همراه محلول­پاشی نیترات کلسیم با غلظت 5‎ در هزار. نتایج نشان ‎داد، در میو گوجه­فرنگی بین تیمارهای مورد بررسی ازنظر جذب نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، ماد خشک، ویتامین ث، نیترات، جذب پتاسیم و سفتی میوه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0P<). بیشترین عملکرد، میزان جذب نیتروژن و کلسیم مربوط به تیمار T1 و به­ترتیب با افزایش 45، 85 و 65 درصدی نسبت به شاهد گزارش شد. ازنظر نیتروژن ‎کل، جذب پتاسیم، منیزیم و اسیدیت بین تیمارهای T1، T2 و T3 اختلاف معنی‎داری مشاهده نشد. با توجه به تأثیر معنی‎دار تیمار T1 بر جذب بهتر کلسیم و نیتروژن نسبت به دیگر تیمارها، ضرورت دارد در مرحل داشت میزان 400 کیلوگرم ‎در ‎هکتار نیترات کلسیم (بسته به شرایط اقتصادی) استفاده شود تا بهترین عملکرد، کیفیت و جذب عنصرهای غذایی به دست آید.

لینک کمکی