فایل ورد (word) مقاله تأثير کمپوست پسماند جامد کارخان? روغن‌کشي زيتون بر درصد و کيفيت روغن‌زيتون رقم‌هاي زرد? و روغني در منطق? منجيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير کمپوست پسماند جامد کارخان? روغن‌کشي زيتون بر درصد و کيفيت روغن‌زيتون رقم‌هاي زرد? و روغني در منطق? منجيل دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير کمپوست پسماند جامد کارخان? روغن‌کشي زيتون بر درصد و کيفيت روغن‌زيتون رقم‌هاي زرد? و روغني در منطق? منجيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير کمپوست پسماند جامد کارخان? روغن‌کشي زيتون بر درصد و کيفيت روغن‌زيتون رقم‌هاي زرد? و روغني در منطق? منجيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير کمپوست پسماند جامد کارخان? روغن‌کشي زيتون بر درصد و کيفيت روغن‌زيتون رقم‌هاي زرد? و روغني در منطق? منجيل :


تعداد صفحات :16

پسماند‌ کارخانه‌های روغن‌کشی زیتون غنی از مواد آلی و عنصرهای غذایی است، که می‌توان از آن برای بهبود حاصل‌خیزی خاک پس از کمپوست‌سازی استفاده و مشکل بازیافت آن را نیز حل کرد. بدین منظور، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در سال‌های 1392 تا 1394 در منطق منجیل انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف کمپوست تفال زیتون (12، 24 و 36 کیلوگرم به ازای هر درخت به همراه 15 کیلوگرم کود دامی به‌عنوان شاهد) که روی دو رقم زیتون ’زرد و ’روغنی بررسی شد. نتایج نشان داد، بین سطوح مختلف کمپوست و شاهد از نظر درصد روغن اختلاف معنی‌داری در سال اول وجود نداشت، اما در سال دوم درختانی که با 36 کیلوگرم کمپوست تیمار شدند، با افزایش 71/5 درصد روغن، اختلاف معنی‌داری نسبت به شاهد نشان دادند. بین سطوح مختلف کمپوست و شاهد تفاوت معنی‌داری از نظر اسیدهای چرب آزاد و جذب در طول‌موج‌های فرابنفش (K232 و K270) روغن در هر دو سال وجود نداشت. در سال دوم، درختانی که با 24 و 36 کیلوگرم کمپوست تیمار شدند از نظر ارزش پراکسید کیفیت بهتری (میزان کمتری) نسبت به دیگر تیمارها داشتند. در سال دوم کیفیت روغن از نظر میزان فلاونوئید، درختانی که با کمپوست تیمار شدند با اختلاف معنی‌دار بهتر از شاهد بود. هرچند، در این سال میزان سبزینه (کلروفیل) و کاروتنوئید کل روغن در شاهد بالاتر بود، اما نسبت سبزینه به کاروتنوئید روغن در درختان تیمارشده با کمپوست و شاهد اختلاف معنی‌داری نداشتند. دو رقم زرد و روغنی اختلاف‌های معنی‌داری از نظر اسید چرب آزاد، ارزش پراکسید روغن، K232و K270، فنل، فلاونوئید، سبزینه و کاروتنوئید کل روغن نشان دادند. به‌طورکلی، کیفیت روغن هر دو رقم زیتون که با کود دامی و یا کمپوست تفال زیتون تیمار شدند در طی دو سال بر پای استانداردهای شورای بین‌المللی روغن‌زیتون در محدود روغن‌زیتون طبیعی فوق ممتاز بود.

لینک کمکی