فایل ورد (word) مقاله تأثير پودر دانه‌هاي رازيانه (Foeniculum vulgare) و زيره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌هاي توليد گاز، جمعيت تک‌ياختگان و فعاليت آنزيم‌هاي ميکروبي شکمب?‌ گوسفند در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير پودر دانه‌هاي رازيانه (Foeniculum vulgare) و زيره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌هاي توليد گاز، جمعيت تک‌ياختگان و فعاليت آنزيم‌هاي ميکروبي شکمب?‌ گوسفند در شرايط آزمايشگاهي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير پودر دانه‌هاي رازيانه (Foeniculum vulgare) و زيره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌هاي توليد گاز، جمعيت تک‌ياختگان و فعاليت آنزيم‌هاي ميکروبي شکمب?‌ گوسفند در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير پودر دانه‌هاي رازيانه (Foeniculum vulgare) و زيره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌هاي توليد گاز، جمعيت تک‌ياختگان و فعاليت آنزيم‌هاي ميکروبي شکمب?‌ گوسفند در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير پودر دانه‌هاي رازيانه (Foeniculum vulgare) و زيره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌هاي توليد گاز، جمعيت تک‌ياختگان و فعاليت آنزيم‌هاي ميکروبي شکمب?‌ گوسفند در شرايط آزمايشگاهي :


تعداد صفحات :21

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پودر دان رازیانه (Foeniculum vulgare)، زیره (Carum carvi) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر آزمون تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، قابلیت هضم مواد مغذی، جمعیت تک‌یاختگان (پروتوزوا) و فعالیت آنزیمی شکمبه­ بود. هفت جیر آزمایشی شامل 1) جیر شاهد و مکمل کردن جیر شاهد با 2) 8 گرم رازیانه + 8 گرم زیره (نسبت 1 به 1)، 3) 12 گرم رازیانه + 4 گرم زیره (به نسبت 75 به 25)، 4) 5 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه، 5) 5 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه + 8 گرم رازیانه و 8 گرم زیره (نسبت 1 به 1)، 6) 5 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه + 12 گرم رازیانه + 4 گرم زیره (به نسبت 75 به 25) و 7) 30 میلی‌گرم موننسین در کیلوگرم ماد خشک با استفاده از شیراب شکمبه در قالب طرح کامل تصادفی نگهداری (انکوبه) شد. بیشترین میزان گاز تولیدی در زمان 24 و 48 ساعت نگهداری (انکوباسیون)، کل حجم گاز تولیدی، میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ظاهری ماد آلی و برآورد انرژی قابل سوخت‌وساز (متابولیسم) در جیر مکمل شده با مخمر همراه با پودر رازیانه و زیره (به نسبت 75 به 25) نسبت به جیر شاهد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین حجم گاز تولیدی در زمان 72 ساعت نگهداری، قابلیت تولید گاز (b)، فعالیت آنزیم‌های تجزیه‌کنند کاغذ صافی و آلفا آمیلاز در تیمار مکمل شده با مخمر و نسبت 1 به 1 زیره به رازیانه در مقایسه با جیر مکمل شده با موننسین و جیر شاهد به دست آمد. بیشترین میزان کل جمعیت پروتوزوا (10/0>P) و زیرخانواد‌ دیپلودینیا (05/0≥P) در تیمار شاهد و کمترین آن در جیر مکمل شده با رازیانه و زیره (به نسبت 1 به 1) همراه با مخمر مشاهده شد. در کل، نتایج این تحقیق نشان داد، پودر رازیانه و زیره همراه با مخمر ساکارومایسس سرویسیه تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی را از راه تعدیل کردن تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی بهبود بخشید.

لینک کمکی