فایل ورد (word) مقاله برآورد زي‌تود? چوبي روي زميني توده‌هاي راش در جنگل‌هاي شمال ايران با استفاده از داده‌هاي سنجند? OLI (مطالع? موردي: بخش‌هاي گرازبن و نم‌خانه، جنگل خيرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله برآورد زي‌تود? چوبي روي زميني توده‌هاي راش در جنگل‌هاي شمال ايران با استفاده از داده‌هاي سنجند? OLI (مطالع? موردي: بخش‌هاي گرازبن و نم‌خانه، جنگل خيرود) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله برآورد زي‌تود? چوبي روي زميني توده‌هاي راش در جنگل‌هاي شمال ايران با استفاده از داده‌هاي سنجند? OLI (مطالع? موردي: بخش‌هاي گرازبن و نم‌خانه، جنگل خيرود)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله برآورد زي‌تود? چوبي روي زميني توده‌هاي راش در جنگل‌هاي شمال ايران با استفاده از داده‌هاي سنجند? OLI (مطالع? موردي: بخش‌هاي گرازبن و نم‌خانه، جنگل خيرود)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله برآورد زي‌تود? چوبي روي زميني توده‌هاي راش در جنگل‌هاي شمال ايران با استفاده از داده‌هاي سنجند? OLI (مطالع? موردي: بخش‌هاي گرازبن و نم‌خانه، جنگل خيرود) :


تعداد صفحات :17

در این پژوهش قابلیت داده‌های سنجند OLI ماهوار لندست 8 برای برآورد زی‌تود چوبی روی زمینی درختان توده‌های راش هیرکانی بررسی شده است. کیفیت تصاویر از نظر وجود خطاهای هندسی و نیز لکه‌های ابر بررسی شد. پردازش‌هایی مانند تحلیل مؤلف اصلی، تبدیل تسلدکپ، نسبت‌گیری و ادغام به دو روش تحلیل مؤلف اصلی و تبدیل فضای رنگ بر روی تصویر منطق تحقیق انجام گرفت. 65 قطعه نمون مربع‌شکل، هر کدام به ابعاد 45×45 متر در جنگل برداشت شد و از 45 قطعه نمونه برای مدلسازی با استفاده از روش آماری پارامتریک رگرسیون چندمتغیر خطی به‌روش گام‌به‌گام استفاده شد. اعتبارسنجی با استفاده از 20 قطعه نمون باقی‌مانده انجام گرفت. بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین زی‌تود روی زمینی در قطعه‌های نمون زمینی و ارزش‌های طیفی متناظر در باندهای اصلی و محاسباتی نشان می‌دهد که مؤلف اول حاصل از تحلیل مؤلف اصلی بر روی باندهای 1 تا 7، بیشترین همبستگی را با زی‌تود روی زمینی دارد. اجرای رگرسیون چندمتغیر خطی به‌روش گام‌به‌گام بین زی‌تود روی زمینی و تمام متغیرهای دورسنجی نشان داد که این مؤلفه، مؤثرترین متغیر در برآورد زی‌تود چوبی روی زمینی توده‌های راش در جنگل‌های منطق تحقیق است. مدل یک‌متغیر خطی شامل این مؤلفه، دارای مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شد 0/122، درصد مجذور میانگین مربع خطای محاسبه‌شد 14/3 درصد و انحراف 1/18 درصد است. ازآنجا که برآورد و پایش زی‌توده به‌طور اجرایی به‌طور معمول در سطوح کوچک جنگل متداول نیست، خطای مدل را می‌توان برای برآورد زی‌توده در سطوح به نسبت وسیع مانند حوضه‌های آبخیز قابل قبول دانست.

لینک کمکی