فایل ورد (word) مقاله تغييرات زماني کربن زي‌تود? ميکروبي و سهم ميکروبي در تود? راش آميخته (مطالع? موردي: طرح جنگلداري دکتر بهرام‌نيا-گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تغييرات زماني کربن زي‌تود? ميکروبي و سهم ميکروبي در تود? راش آميخته (مطالع? موردي: طرح جنگلداري دکتر بهرام‌نيا-گرگان) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تغييرات زماني کربن زي‌تود? ميکروبي و سهم ميکروبي در تود? راش آميخته (مطالع? موردي: طرح جنگلداري دکتر بهرام‌نيا-گرگان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تغييرات زماني کربن زي‌تود? ميکروبي و سهم ميکروبي در تود? راش آميخته (مطالع? موردي: طرح جنگلداري دکتر بهرام‌نيا-گرگان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تغييرات زماني کربن زي‌تود? ميکروبي و سهم ميکروبي در تود? راش آميخته (مطالع? موردي: طرح جنگلداري دکتر بهرام‌نيا-گرگان) :


تعداد صفحات :21

کربن زی‌توده و سهم میکروبی خاک از شاخص‌های زیستی حساس به تغییرات ایجاد‌شده در بوم‌سازگان‌هاست که در بررسی کیفیت خاک به آنها توجه می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی اثر اجرای شیو جنگل‌شناسی تک‌گزینی در سال 1392 بر تغییرات ماهانه و فصلی کربن زی‌توده و سهم میکروبی در تود راش آمیخته انجام گرفت. به ‌این منظور دو تود دخالت‌نشده (تود شاهد) و مدیریت‌شده به‌ شیو تک‌گزینی از جنگل آموزشی- پژوهشی دکتر بهرام‌نیای گرگان انتخاب شد. در هر یک از توده‌ها، شش قطعه‌ نمونه (سه قطعه‌ نمونه در زیر تاج‌پوشش و سه قطعه‌ نمونه در روشنه‌هایی با مساحت حدود 400 متر مربع) با ابعاد 3 در 3 متر مستقر شد. نمونه‌برداری از عمق 10-0 سانتی‌متری خاک به‌صورت ماهانه و به‌مدت یک سال در سه نقط تصادفی از قطعات نمونه انجام گرفت و برای هر نمونه کربن زی‌تود میکروبی، کربن آلی، دما و رطوبت خاک تعیین شد. نتایج نشان داد با وجود تغییرات اندک در کربن آلی خاک (4/55-3/01 درصد در تود شاهد و 4/51-3/4 درصد در تود مدیریت‌شده)، کربن زی‌تود میکروبی و سهم میکروبی در فصول و ماه‎های مختلف سال نوسان زیادی داشتند. در فصول پاییز و بهار بیشینه و در زمستان و تابستان کمینه کربن زی‌تود میکروبی مشاهده شد. میانگین سالان کربن زی‌تود میکروبی در توده‌های شاهد (22/66 ± 933/56 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک خشک) و مدیریت‌شده (22/92 ± 940/44 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک خشک) از نظر آماری مشابه بود. نتایج بیانگر پتانسیل تود مدیریت‌شده در حفظ تعادل پس از اجرای شیو تک‌گزینی و موفقیت در اجرای صحیح این شیوه براساس این شاخص‌های زیستی است.

لینک کمکی