فایل ورد (word) مقاله تأثير بازاريابي حسي بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان به برندهاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأثير بازاريابي حسي بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان به برندهاي ورزشي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأثير بازاريابي حسي بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان به برندهاي ورزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأثير بازاريابي حسي بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان به برندهاي ورزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأثير بازاريابي حسي بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان به برندهاي ورزشي :


تعداد صفحات :24

بازاریابی حسی تکنیکی است که با تحریک حواس پنج‌گان مشتریان و ایجاد تجرب خرید مثبت، وفاداری مشتریان را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، احساسات مشتریان را تحریک می‌کند تا رضایت و اعتماد آنها را جلب کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فایل ورد (word) مقاله تأثير بازاريابي حسي بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان به برندهاي ورزشي (آدیداس، نایک، پوما، ریبوک، مجید و دایی) بود. روش‌شناسی این مطالعه، توصیفی – همبستگی و از نوع کاربردی بود و 385 نفر از افرادی که از برندهای ورزشی (آدیداس، نایک، پوما و ریبوک) در سطح شهر تهران خرید می‌کردند، به‌طور تصادفی به‌عنوان نمون پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنام استاندارد یوچارونکیت (2013) استفاده شد و روایی محتوایی پرسشنام حاضر را استادان مدیریت ورزشی و متخصصان بازاریابی تأیید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تجرب برند بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان اثر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین مشخص شد که رضایت بر اعتماد و وفاداری اثر معنا‌داری دارد و اعتماد بر وفاداری مشتریان، اثر مثبت و معنا‌داری می‌گذارد.

لینک کمکی