فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? سرماي? اجتماعي با رفتارهاي ‌محيط زيستي دانشجويان دانشگاه بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? سرماي? اجتماعي با رفتارهاي ‌محيط زيستي دانشجويان دانشگاه بيرجند دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? سرماي? اجتماعي با رفتارهاي ‌محيط زيستي دانشجويان دانشگاه بيرجند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? سرماي? اجتماعي با رفتارهاي ‌محيط زيستي دانشجويان دانشگاه بيرجند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? سرماي? اجتماعي با رفتارهاي ‌محيط زيستي دانشجويان دانشگاه بيرجند :


تعداد صفحات :34

بخش قابل توجهی از مشکلات و مخاطرات محیط‌ زیست، ناشی از رفتارهای غیرمسئولانه فردی و جمعی افراد جامعه است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه ‌اجتماعی و ابعاد آن بر رفتارهای محیط زیستی مسئولانه دانشجویان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از منظر جامعه‌شناختی بوده است. این تحقیق با رویکرد کمی و از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ گردآوری داده‌ها، در زمره تحقیقات توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده‌های کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط ‌زیست دانشگاه بیرجند بودند که 125 نفر به‌عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگرساخته بوده که روایی آن توسط استادان و کارشناسان مرتبط و پایایی آن نیز از طریق پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد نخست، سرمایه اجتماعی دانشجویان در حد متوسط قرار دارد. دوم سطح رفتارهای محیط زیستی مسئولانه دانشجویان مطلوب نبوده و کمی بالاتر از حد متوسط است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین سرمایه ‌اجتماعی و رفتارهای ‌محیط زیستی دانشجویان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و از بین ابعاد سرمایه ‌اجتماعی، شدت و قدرت همبستگی دو بُعد انسجام اجتماعی و مشارکت ‌اجتماعی با رفتارهای ‌محیط زیستی دانشجویان قوی‌تر است.

لینک کمکی