فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات بيوچار و بقاياي گياهي پوستة برنج بر رشد و ترکيبات شيميايي گياه لوبيا در يک خاک آهکي آلوده به لجن فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات بيوچار و بقاياي گياهي پوستة برنج بر رشد و ترکيبات شيميايي گياه لوبيا در يک خاک آهکي آلوده به لجن فاضلاب دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات بيوچار و بقاياي گياهي پوستة برنج بر رشد و ترکيبات شيميايي گياه لوبيا در يک خاک آهکي آلوده به لجن فاضلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات بيوچار و بقاياي گياهي پوستة برنج بر رشد و ترکيبات شيميايي گياه لوبيا در يک خاک آهکي آلوده به لجن فاضلاب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي اثرات بيوچار و بقاياي گياهي پوستة برنج بر رشد و ترکيبات شيميايي گياه لوبيا در يک خاک آهکي آلوده به لجن فاضلاب :


تعداد صفحات :21

هرچند استفاده از لجن فاضلاب به عنوان یک منبع ارزان قیمت و سرشار از مواد آلی و عناصر غذایی، تأثیر مثبتی بر رشد گیاه دارد اما تجمع برخی فلزات سنگین در نتیجه کاربرد آن، استفاده از این ماده را در کشاورزی محدود می‌کند. مطالعه حاضر در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×4×3 کاملاً تصادفی با فاکتور لجن فاضلاب در سه سطح (0، 50 و 100 گرم بر کیلوگرم خاک)، چهار تیمار (شاهد، بیوچار، بقایای گیاهی و بیوچار + بقایای گیاهی) و سه تکرار به­کار گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب تأثیر مثبت و معنی­دار (6/12 درصد) بر وزن خشک محصول لوبیا داشته است. استفاده از این ماده همچنین غلظت و جذب کل عناصر روی، مس، آهن و منگنز )اندازه‌گیری شده به­وسیله دستگاه جذب اتمی( را در گیاه افزایش داد که نشان‌دهنده امکان استفاده از این ماده آلی در تأمین عناصر کم مصرف کاتیونی برای گیاه است. افزودن مخلوط بیوچار و بقایای گیاهی پوسته برنج به خاک تیمار شده با لجن فاضلاب، بر رشد گیاه لوبیا تأثیر مثبت و معنی‌دار داشت، به گونه‌ای که بیشینه وزن خشک این گیاه در بر همکنشی تیمار بیوچار + بقایای گیاهی و لجن فاضلاب در سطح کاربرد 100 گرم در کیلوگرم خاک به­دست آمد که نسبت به تیمار شاهد رشدی معادل 4/40 درصد را نشان داد. به طورکلی کاربرد بیوچار و بقایای پوسته برنج سبب کاهش معنی‌دار میانگین غلظت روی و منگنز در اندام هوایی گیاه لوبیا نسبت به شاهد گردید اما افزودن بقایای پوسته برنج و مخلوط بیوچار + بقایا به خاک تیمار شده با لجن فاضلاب، افزایش معنی‌دار غلظت مس را در اندام هوایی گیاه در پی داشت.

لینک کمکی