فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي انسان کامل در فصوص الحکم و مقايس? آن با اوصاف آدم عليون در زُهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي انسان کامل در فصوص الحکم و مقايس? آن با اوصاف آدم عليون در زُهر دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي انسان کامل در فصوص الحکم و مقايس? آن با اوصاف آدم عليون در زُهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي انسان کامل در فصوص الحکم و مقايس? آن با اوصاف آدم عليون در زُهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ويژگيهاي انسان کامل در فصوص الحکم و مقايس? آن با اوصاف آدم عليون در زُهر :
تعداد صفحات :45

یهودیتّ و اسلام دو دین بزرگ هستند که باور به توحید و یگانگی خداوند، در محور عالمقدسی آنها قرار دارد. این رویکرد درگرایشات عرفانی ا ین دو دین نیز لحاظ شده است؛ به این گونهکه زُهر، مهمترین مکتوب قباّلای یهودی و فصوص الحکم به مثا ب مؤثرّترین متن تصو فّ اسلامی ،هر دو با محور یتّ توحید تدوین یافته اند . در هر دو اثر ، خداوند دارای دو ش أن تنزیهی وتشبیهیاست و فرایند خلقت که از میل خداوند برای ظهور نشات گرفته، بر پای ظهور وتجلّی صفاتخداوند استوار است .این صفات که او لیّن مرتب تعینّ خداوند محسوب می شوند ، با وجود کثرتاعتباریشان، در مجموع هو یتیّ واحد دارند که صورتی خداانسان انگارانه بنام آدم علیون یا انسانکامل را می سازند .ا و مظهر جامع صفات خداوند است و بر سایر مخلوقات، تقدمّ وتفو قّ دارد .باتوجهّ به سریان عقاید وحدت وجودی در زُهر و فصوص الحکم، آدم علیون یا انسان کامل با هم هستی وحدت د ارد و منشأ و مرجع کل یّ موجودات تلقی می شود .نسبت او با خداوند نیز همچونظاهر و مظهر است وبه همین دلیل شناخت او، شناخت خداوند است .نویسندگان دو کتاب مزبورکه هریک داع ی الهامی بودن کار خویش را دارند ، با تأویل آیات متون مقدسّ کوشش نموده اند تاراهی را برای حصول این شناخت فراهم آورند .از این جهت شاید بتوان محور تفکرّ عرفانی زُهر وفصوص الحکمرا آدم علیون یا انسان کامل قلمداد کرد

لینک کمکی