فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه بين ارزش جاري سهام، سود و ارزش دفتري سهام با تأکيد بر نقش سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه بين ارزش جاري سهام، سود و ارزش دفتري سهام با تأکيد بر نقش سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايه اي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه بين ارزش جاري سهام، سود و ارزش دفتري سهام با تأکيد بر نقش سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه بين ارزش جاري سهام، سود و ارزش دفتري سهام با تأکيد بر نقش سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه بين ارزش جاري سهام، سود و ارزش دفتري سهام با تأکيد بر نقش سرمايهگذاري در داراييهاي سرمايه اي :
تعداد صفحات :25

چکیدهمطالعات انجام شده پیرامون رابطه ارزش جاری سهام و اطلاعات حسابداری اثر رشد سرمایهگذاریها رانادیده گرفتهاند. در این تحقیق با استفاده ازنظریه ژانگ ( 2000 ) به عنوان مبنای نظری، اثر رشد سرمایهگذاری درداراییهای سرمایهای را درارتباط بین ارزش سهام و متغییرهای حسابداری پیشبینی و با استفاده از مدلرگرسیونی چندگانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1379 تا 1389 موردبررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که ( 1) رشد سرمایهگذاریها شدت رابطه ارزش جاری سهام و سود رابرای شرکتهایی که توان سودآوری بالایی دارند، افزایش میدهد (با رشد سرمایهگذاریهایی که ارزش فعلی( خالص مثبت دارند، سازگار است) اما برای شرکتهای دارای سودآوری پایین شدت رابطه را کاهش میدهد؛ ( 2با توجه به سود، شدت رابطه بین ارزش جاری و ارزش دفتری سهام برای شرکتهای با توان سودآوری پایینافزایش مییابد، اما برای شرکتهای با سودآوری بالا شدت رابطه کاهش و با کاهش ارزش جاری سهام، ارزشدفتری سهام نیز کاهش مییابد که در این بین رشد سرمایهگذاریها اثرگذار میباشد و ( 3) با توجه به سودآوریبه طور یکنواخت ارزش جاری با ارزش دفتری سهام افزایش مییابد. به عبارتی دیگر، رابطه بین این دو ،(ROE)مثبت و رشد سرمایهگذاریها شدت این رابطه را افزایش میدهد.

لینک کمکی