فایل ورد (word) مقاله اثرات حفاظتي رزين گياهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتريت تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله اثرات حفاظتي رزين گياهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتريت تجربي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله اثرات حفاظتي رزين گياهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتريت تجربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله اثرات حفاظتي رزين گياهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتريت تجربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله اثرات حفاظتي رزين گياهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتريت تجربي :
تعداد صفحات :12

عصاره رزین گوگول به علت دارا بودن مواد آنت ی اکسیدان و خاصیت ضدالتهابی و همچنین اثرات کاهندهکلسترول، از مقبولیت زیادی برخوردار است، اما تا کنون هیچ مطالعه هیستوپاتولوژیک در حیوانات جهتبررسی اثرات آن در جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی و یا ترمیم آن انجام نشده است . لذا بررسی در اینزمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، اثرات عصاره رزین گوکول بر استئوآرتریت تجربی موردبررسی قرار گرفت . جهت ایجاد استئوارتریت از تزریق تک دوز داخل مفصلی منویدواستات در م ف صل زانویموش صحرایی نر استفاده شده است . در این پژوهش، اثرات عصاره رزین گوکول بر استئوآرتریت تجربیمورد بررسی قرار گرفت . جهت ایجاد استئوارتریت از تزریق تک دوز داخل مفصلی منویدواستات در مفصلزانوی موش صحرایی نر استفاده شده است . ابتدا تغییرات هیستوپاتولوژیک استخوان زیرغضروف و غضروفزانوی موش صحرایی 14 روز بعد از تزریق 1 میلی گرم در 50 میکرولیتر از داروی منویدواستات مورد بررسی قرار گرفته و سپس اثرات تجویز خوراکی عصاره گوگول با دوزهای 45،30،15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن درگروه های مختلف تیمار شد و تغییرات ه یستوپاتولوژیک در مفاصل زانو مورد بررسی میکروسکوپیقرار گرفت . مراحل اولیه استئوآرتریت از نظر پاتولوژیک شامل مناطقی از دژنراسیون و نکروز کندروسی ت هااست که گاهی اوقات تمامی ضخامت غضروف مفصل را درگیر م ی سازد . تغییرات استخوان زیرغضروف وپروتئوگلیکان شامل کلاپ س ترابکول های استخوانی، فیبروز، نکروز و پرولیفراسیون سینوویوم اس ت . تجویزعصاره رزین گوگول در گرو ه های مختلف موش صحرایی به صورت وابسته به دوز، مانع از اثرات منویدواستا تدر ایجاد استئوآرتری ت می شود. این اثرات به ویژه در گرو ه هایی که دوز بالاتری از عصاره را د ر یافت کردند، به صورت معنی داری مشاهده گردید که از آسیب کندروسی ت ها جلوگیری به عمل آورده اس ت . تزریق تک دوزداخل مفصلی منویدواستات منجر به آسیب سریع و پی ش رونده غضروف مفصلی شده که دقیقا استئوآرتریتدر انسان را تقلید م ی نماید. در این پژوهش، اثر عصاره رزین گوگ و ل در بهبودی آسی ب های هیستوپاتولوژیکغضروف مفصل و حفاظت مفاصل موش صحرایی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

لینک کمکی