فایل ورد (word) مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران :
تعداد صفحات :17

مقاله حاضر که گزارشی است از یک مطالعه موردی در زمینه نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقاء سرمایهاجتماعی، ابتدا با بیان اهمیت مطالعه در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح سازمان، به تعریف آن پرداخته و سپس عواملهفتگانه موثر بر سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، تعهد و مسئولیت، همکاری های گروهی، مشارکت در تصمیم گیری ها،تعهد دینی، آگاه سازی و اطلاع رسانی و بسترسازی فرهنگی توسط مدیر ان تشریح می کند یافته های این پژوهش نشانمی دهد که بین ایجاد اعتماد متقابل، مشارکت در تصمیم گیری ها، ایجاد گروه های غیر رسمی و بسترسازی فرهنگیتوسط مدیران و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشته و از سوی دیگر بین اطلاع رسانی و آگاه سازی،احساس مسئولیت و تعهد مدیران و تعهد دینی و پای بندی به ارزش های اخلاقی توسط مدیران و ارتقاء سرمایهاجتماعی همبستگی وجود ندارد.

لینک کمکی