فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري شهري با تاکيد بر عوامل موثربررضايتمندي گردشگران(نمونه موردي؛ شهر نورآباد ممسني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري شهري با تاکيد بر عوامل موثربررضايتمندي گردشگران(نمونه موردي؛ شهر نورآباد ممسني) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري شهري با تاکيد بر عوامل موثربررضايتمندي گردشگران(نمونه موردي؛ شهر نورآباد ممسني) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري شهري با تاکيد بر عوامل موثربررضايتمندي گردشگران(نمونه موردي؛ شهر نورآباد ممسني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري شهري با تاکيد بر عوامل موثربررضايتمندي گردشگران(نمونه موردي؛ شهر نورآباد ممسني) :
تعداد صفحات :27

به هر میزان که رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات هنجارمند گردشگران تأمین شود به همان میزانجذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق میشود. هدف کلی این پژوهش تحلیل و بررسی میزانرضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر نورآباد فارس میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلیو جمع آوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه از گردشگران وارد شده به شهرنورآباد می باشد و به منظور سنجش داده ها و ارزیابی میزان رضایتمندی افراد پاسخگو از 16 فاکتور درمدل کانو در قالب تحلیل سه دسته از نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی مورد استفاده قرار گرفتهاست. جامعه آماری شامل 381 گردشگر که به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و نتیجه بدست آمده ازتحقیق حاکی از آن است که گردشگران از بازید از شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود همچون وجود حس مهمان وازی مردم با ضریب 746% بیشترین رضایتمندی را داشتهاند. همچنین کمترین رضایت گردشگران از وضعیت گردشگری مربوط به تأمین نیازمندیهای اساسی آنان مثل کیفیت امکانات اقامتگاه با ضریب رضایت 411% و رفع نیازهای عملکردی همچون رعایت قوانین و مقررات رانندگی با ضریب رضایت 453% بوده است.

لینک کمکی