فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل ساختاري- نهادي مؤثر بر مشارکت روستاييان در فرايند اجراي طرح‌هاي هادي روستايي(نمونه موردي: روستاهاي واقع در حريم کلانشهر همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل ساختاري- نهادي مؤثر بر مشارکت روستاييان در فرايند اجراي طرح‌هاي هادي روستايي(نمونه موردي: روستاهاي واقع در حريم کلانشهر همدان) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل ساختاري- نهادي مؤثر بر مشارکت روستاييان در فرايند اجراي طرح‌هاي هادي روستايي(نمونه موردي: روستاهاي واقع در حريم کلانشهر همدان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل ساختاري- نهادي مؤثر بر مشارکت روستاييان در فرايند اجراي طرح‌هاي هادي روستايي(نمونه موردي: روستاهاي واقع در حريم کلانشهر همدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل ساختاري- نهادي مؤثر بر مشارکت روستاييان در فرايند اجراي طرح‌هاي هادي روستايي(نمونه موردي: روستاهاي واقع در حريم کلانشهر همدان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیرگذاری عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق، 25 روستای واقع در حریم کلانشهر همدان می‌باشد که در آنها طرح هادی اجرا شده و از بین آنها 10 روستا به روش نمونه‌گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری کوکران، 200 خانوار روستایی‌ انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسش‌گری قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بر اساس نتایج به‌دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 488/0 بین عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی وجود دارد، به‌نحوی‌که عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید و در بین عوامل ساختاری- نهادی، متغیر نقش تشکل‌های مردم نهاد در مشارکت‌آفرینی به میزان 5/26 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده‌است. در توزیع فضایی رابطه‌ی بین عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.

لینک کمکی