فایل ورد (word) مقاله تأملي بر مفهوم حق بر توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تأملي بر مفهوم حق بر توسعه دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تأملي بر مفهوم حق بر توسعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تأملي بر مفهوم حق بر توسعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تأملي بر مفهوم حق بر توسعه :
تعداد صفحات :33

در این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعهدر چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر، ارایه نما ییم. اساس استدلال ما، متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محوربه توسعه م یباشد. از اینرو، ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم در اسناد و آرای بین المللی، بهتجزیه و تحلیل آن در قالبی نو و با محوریت حقوق بشر و آزاد یهای اساسی پرداختیم. تب یین درونمای ه، محتوا وعناصر سازنده حق بر توسعه به همراه تحلیل مؤلف ههای مفهومی آن نظیر توسعه ب همثابه فرایند، توسعه ب همثابهبُرداری از ح قها و حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی، از جمله مسائل مهمی هستند که به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت هاند.

لینک کمکی