فایل ورد (word) مقاله سازه انگاري: سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلي ميان نئورئاليزم و نئوليبراليزم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله سازه انگاري: سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلي ميان نئورئاليزم و نئوليبراليزم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله سازه انگاري: سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلي ميان نئورئاليزم و نئوليبراليزم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله سازه انگاري: سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلي ميان نئورئاليزم و نئوليبراليزم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله سازه انگاري: سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلي ميان نئورئاليزم و نئوليبراليزم :
تعداد صفحات :13

نویسنده مقاله سعی دارد با توجه به تعریف سازه انگاری به عنوان یک نظریهتوضیحی در رویکردهای مطالعه سیاست بین الملل، تصویر واقعی تری از الگوهای رفتاریسیاست بین الملل را نشان دهد. علل ظهور سازه انگاری اجتماعی و ریشه های آن درعرصه سیاست بین الملل، تنوع نظریه پردازان سازه انگاری و تأکید آن ها بر نقش انگاره هادرعرصه سیاست بین الملل، تأثیر هنجاری ساختارهای نهادی بنیادی و همچنین ارتباطمیان دگرگونی های هنجاری و هویت و منافع دولت ها از مباحث مورد بحث در این مقالهمی باشد.نویسنده دربخش دیگری از مقاله به ارزیابی و نقدسازه انگاری می پردازد و تلاشسازه انگاران را در کاهش شکاف میان خردگرایی و انعکاس گرایی و برقراری توازن میانپوزیتویسم و پست پوزیتویسم را بررسی می نماید. در آخر نویسنده به این نتیجه می رسدکه سودمندی سازه انگاری به عنوان یک نظریه توضیحی در هاله ا ی از ابهام قرار داشته وبه عنوان یک رویکرد نظری از کاربرد اندکی برخوردار است؛ اما به صورت یک چارچوبنظری مفید می تواند مورد استفاده صاحب نظران روابط بین الملل قرار گیرد.

لینک کمکی