فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي تسليم کالا در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 وين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي تسليم کالا در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 وين دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي تسليم کالا در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 وين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي تسليم کالا در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 وين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي تسليم کالا در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 وين :
تعداد صفحات :36

توسعهروزافزونتجارتبین­المللونیازکشورهابهپاسخگویبهشرایطنوینناشیازگسترشروابطحکومت­هامتضمنیکعنصربین­المللیباشد،بهحرکتدرآوردهاست. قراردادهایبین­المللیضمندارابودنتمامویژگی­هایآشنایموجوددرعقودومعاملاتداخلی،ازاینخصوصیتبرخوردارندکهطرفینآن­هادرکشورهایمختلفیمستقرمی­باشند. علاوهبراختلافمحلتجارتطرفین،تسلیممبیعدرکشورغیرازکشورمحلفعالیتیااقامتخریدارمی­تواندازویژگی­هایروابطتجاریبین‌المللیشمردهشودکهخودزاییدهوآثارویژهایدرروابططرفینقراردادبین­المللیاست. بنابراینوجودچنینخصوصیتیدرتسلیممبیعدرقراردادهایبین­المللیموجبیکسریصعوبتنارسایی­هاییدرایننهادگردیدهاست. در سال­های اخیر جامعه حقوق بین­المللی با شناخت مشکل وآگاهی از نارسایی­ها، راه حل­هایی را پیشنهاد و در جهت یکپارچگی قواعد فوق فعالیت­هایی را آغاز نموده است. از تلاش­های چشمگیر و درخشانی که در این راستا صورت گرفته است می­توان به تصویب کنوانسیون بیع بین­المللی کالا مورخ 11 اوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص بیع بین­المللی کالا سازمان ملل نام برد. بی­گمان تسلیم کالا مطابق قرارداد یکی از مهم­ترین تعهدات فروشنده است که باید تا سر حد امکان حدود و شرایط آن مشخص گردد.

لینک کمکی