فایل ورد (word) مقاله بررسي تئوريک نقش طبقه متوسط جديد در تحقق گذار به دموکراسي در جنبش ملي نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تئوريک نقش طبقه متوسط جديد در تحقق گذار به دموکراسي در جنبش ملي نفت دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تئوريک نقش طبقه متوسط جديد در تحقق گذار به دموکراسي در جنبش ملي نفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تئوريک نقش طبقه متوسط جديد در تحقق گذار به دموکراسي در جنبش ملي نفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تئوريک نقش طبقه متوسط جديد در تحقق گذار به دموکراسي در جنبش ملي نفت :
تعداد صفحات :46

ب هطور کلی، پایگاه اجتماعی، کنشگران و گفتمان دموکراس یخواه حاکم در جنبش ملی نفت در اختیار طبقه متوسطجدید بود. در جنبش مزبور، طبقه متوسط جدید زمینه ساختاری یا پایگاه اجتماعی اصلی گذار بود که در شرایط خاص تاریخی (32-1328) که در حوزه سیاست، الگوی مناسبات میان کنشگران سیاسی حاکم جهت گذار به دموکراسی مساعد بود برای تحقق آن اقدام ورزید. در این سا لها طبقه متوسط جدید از طریق تأسیس جبهه ملی و به دست گرفتن قدرت دولتی توانست مراحل اول و دوم فرایند گذار را که «شکست اقتدارگرایان» و «تقویت نهادهای دموکراتیک» بود، محقق نماید، ل کین ب هدلیل مواجه شدن با چال شها و موانع گوناگون نتوانست سومین مرحله آن را که «تح یکم و تثبیت نهادهای دموکراتیک» بود به انجام رساند؛ در نتیجه، فرایند دموکراتیزاسیون ب هصورت کامل طی نشد و متعاقب آن «اقتدارگرایی» مجددا ویژگی نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران گردید.

لینک کمکی