فایل ورد (word) مقاله تحليل جرم شناختي اعتياد در خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تحليل جرم شناختي اعتياد در خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تحليل جرم شناختي اعتياد در خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تحليل جرم شناختي اعتياد در خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تحليل جرم شناختي اعتياد در خانواده هاي تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل گرایش به اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی)ره( و ارائه روشهای موثر پیشگیری از اعتیاد انجام شده است. روش: نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامع مورد مطالعه شامل افرادی اسهت که در خانواده هایتحت حمایت کمیته امداد شهرستانهای ایذه و باغملک طی سالهای 1392 - 1387 به اعتیاد مبتلا شده بودند. حجم نمونه 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. برای جمع آوریداده ها از پرسشنام 25 سئوالی محقق ساخته (شامل سئوالهای مربوط به عوامل فردی محیطی وضعی) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها:عوامل فردی و عواملمحیطی و عوامل وضعی از عوامل موثر در گرایش به اعتیاد هستند. نتیجه گیری: کمیته امداد به عنوانیک نهاد مردمی میتواند نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد در خانواده های تحت حمایت داشته باشد.

لینک کمکی