فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني عصاره گياه بيلهر بر پايداري روغن سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني عصاره گياه بيلهر بر پايداري روغن سويا دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني عصاره گياه بيلهر بر پايداري روغن سويا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني عصاره گياه بيلهر بر پايداري روغن سويا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي اثر آنتي اکسيداني عصاره گياه بيلهر بر پايداري روغن سويا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

مقدمه: به دلیل فعالیت آنتیاکسیدانی شناخته شده ترکیبات گیاهی و مشتقات آن ها، افزودن آن ها به سامانه های غذایی بسیار مورد توجه واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر آنتی اکسیدانی گیاه بیلهر و همچنین کاربرد عصاره اتانولی آن در میزان به تأخیراندازی اکسیداسیون روغن سویا می باشد. مواد و روش % بر راندمان استخراج، ترکیبات فنولیک و فلاونوئیدی، به دام اندازی رادیکال 96 ها: در ابتدا تأثیر دو حلال آب و اتانول و قدرت احیاء DPPH ) و 2000ppm و 1000 ،500 ،200( کنندگی آهن بررسی شد و در ادامه عصاره اتانولی در چهار سطح آنتی اکسیدان ) به روغن سویای بدون آنتی 200 ppm( در محدوده مجازشان TBHQ و BHA های سنتزی اکسیدان اضافه و اندیس پراکسید و اندیس تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره آبی بیشترین بازده استخراج را نسبت به عصاره اتانولی دارد ولی بیشترین میزان ترکیبات فنولیک میلی 21/73±0/89( میلی 14/99±0/60( گرم گالیک اسید در گرم بیلهر)، فلاونوئیدی IC گرم کوئرستین در گرم بیلهر) و کمترین در 50 میلی2/05( DPPH آزمون گرم عصاره در میلی ) و نیز بیشترین قدرت احیاء DPPH گرم میلی14/13±0/06( کنندگی آهن ) در II( مول آهن میلی به خوبی 2000ppm و 1000 گرم نمونه) مربوط به عصاره اتانولی بود. نتایج آزمون آون نیز نشان داد که عصاره اتانولی در سطوح توانسته اندیس پراکسید و اسید تیوباربیتوریک را کنترل کند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این بررسی عصاره اتانولی بیلهر می تواند به عنوان جایگزین آنتی ppm در سطح BHA اکسیدان سنتزی استفاده شوند و به این ترتیب می 200 توان گیاه بیلهر را به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود که این اثر ناشی از حضور ترکیبات فنولیک موجود در گیاه است.

لینک کمکی