فایل ورد (word) مقاله بررسي مهار رشد مخمرهاي عامل فساد مواد غذايي توسط اسانس بادرنجبويه و عصاره پونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي مهار رشد مخمرهاي عامل فساد مواد غذايي توسط اسانس بادرنجبويه و عصاره پونه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي مهار رشد مخمرهاي عامل فساد مواد غذايي توسط اسانس بادرنجبويه و عصاره پونه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي مهار رشد مخمرهاي عامل فساد مواد غذايي توسط اسانس بادرنجبويه و عصاره پونه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي مهار رشد مخمرهاي عامل فساد مواد غذايي توسط اسانس بادرنجبويه و عصاره پونه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

مقدمه: اسانس بادرنجبویه ( ) به عنوان طعم دهنده در صنعت غذا استفاده Mentha pulegium) و عصاره پونه (Melissaمی شوند و فعالیت ضد میکروبی این گیاهان در مطالعات گوناگون نشان داده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد مخمری اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه علیه سه مخمر عامل فساد مواد غذایی می باشد. مواد و روش شناسایی شد و میزان فنل کل عصاره پونه با استفاده از GC/MS ها: ترکیبات شیمیایی اسانس بادرنجبویه توسط دستگاه روش فولین سیوکالتو ارزیابی گردید. فعالیت ضد مخمری اسانس و عصاره با استفاده از روش میکرودایلوشن مورد بررسی قرارگرفت. یافته %) به عنوان 9/55 %) و ژرانیول ( 9/447 سیترال ( –%)، ای 14/3 %)، زد-سیترال ( 12/378%)، سیترال (25/287 ها: ژرانیل استات ( ترکیبات عمده اسانس بادرنجبویه جداسازی و شناسایی گردید. میزان فنل کل برحسب میلیگرم گالیک اسید بر گرم عصاره پونه برابر تعیین شد. 252/48± 0/2 حداقل غلظت بازدارندگی اسانس بادرنجبویه در برابر ساکارومایسس سرویزیه، کلویورومایسس مارکسیانوس و رودوتورولا گلوتنیس /mL و 3/125 ،1/562 به ترتیب برابر ،17/5 و میزان حداقل غلظت بازدارندگی عصاره پونه نیز به ترتیب 0/195µL مشاهده شد.14/583 mg/mL و 14/583 نتیجه گیری: اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه دارای فعالیت ضد مخمری مناسبی میباشند. بنابراین میتوان از اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه به عنوان یک ترکیب نگهدارنده طبیعی در صنعت غذا استفاده نمود.

لینک کمکی