فایل ورد (word) مقاله اثر نانو ذرات اکسيد روي بر رشد باکتري هاي باسيلوس سوبتيليس و اشرشياکلي H7O157

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله اثر نانو ذرات اکسيد روي بر رشد باکتري هاي باسيلوس سوبتيليس و اشرشياکلي H7O157 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله اثر نانو ذرات اکسيد روي بر رشد باکتري هاي باسيلوس سوبتيليس و اشرشياکلي H7O157  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله اثر نانو ذرات اکسيد روي بر رشد باکتري هاي باسيلوس سوبتيليس و اشرشياکلي H7O157،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله اثر نانو ذرات اکسيد روي بر رشد باکتري هاي باسيلوس سوبتيليس و اشرشياکلي H7O157 :
تعداد صفحات :13

مقدمه: اثرضد میکروبی نانوذرات فلزی از جمله نانوذرات اکسید روی طی سال­های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اثر ضد میکروبی قابل توجه و قیمت پایین نانوذرات اکسید روی موجب شده است تا امکان بکارگیری آن­ها در صنعت غذا جهت کاهش رشد باکتری­های موجود در مواد غذایی وجود داشته باشد. در مطالعه حاضر تأثیر نانوذرات اکسید روی بر رشد باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی O157:H7 که از جمله باکتری های مهم موجود در مواد غذایی هستند، بررسی شده است. مواد و روش­ها: نانوذرات اکسید روی به روش نمک مذاب سنتز شدند. ویژگی­های آنها به کمک پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد. باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی O157:H7 به مدت 18 ساعت در معرض محیط کشت مایع حاوی دو غلظت 2% و 4% از این نانوذرات قرار گرفتند. سپس منحنی رشد آنها رسم شد. یافته ها: هر دو غلظت 2% و 4% از نانوذرات اکسید روی به طور معنی داری سبب کاهش رشد باکتری اشرشیاکلیO157:H7 شد ( به ترتیب 0.001= p و p<0.001). با این حال در مورد باکتری باسیلوس سوبتیلیس فقط غلظت 4% نانوذرات موجب کاهش معنی­دار (p<0.001) شمار باکتری شد و در غلظت 2% این نانوذرات تغییر معنی­داری در تعداد باکتری باسیلوس سوبتیلیس مشاهده نشد (p<0.537). نتیجه­ گیری: با توجه به نتیجه مطالعه حاضر نانوذرات اکسیدروی می توانند موجب کاهش معنی داری در تعداد هر دو باکتری شوند. به نظر می رسد این نانوذرات روی باکتری های گرم منفی تأثیر بیشتری داشته باشند.

لینک کمکی