فایل ورد (word) مقاله تاثير کپسوله کردن بر زنده‌ماني لاکتوباسيلوس ‌اسيدوفيلوس و خواص کيفي آب‌ سيب در طول نگهداري در دماي محيط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله تاثير کپسوله کردن بر زنده‌ماني لاکتوباسيلوس ‌اسيدوفيلوس و خواص کيفي آب‌ سيب در طول نگهداري در دماي محيط دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تاثير کپسوله کردن بر زنده‌ماني لاکتوباسيلوس ‌اسيدوفيلوس و خواص کيفي آب‌ سيب در طول نگهداري در دماي محيط کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تاثير کپسوله کردن بر زنده‌ماني لاکتوباسيلوس ‌اسيدوفيلوس و خواص کيفي آب‌ سيب در طول نگهداري در دماي محيط،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تاثير کپسوله کردن بر زنده‌ماني لاکتوباسيلوس ‌اسيدوفيلوس و خواص کيفي آب‌ سيب در طول نگهداري در دماي محيط :
تعداد صفحات :17

مقدمه: آب سیب پروبیوتیک، یکی از جدیدترین فرصت های نوآوری در تجارت انواع نوشیدنی های سالم در سراسر جهان می باشد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی زنده­مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس(LAFTI-L10 DSL) به دو صورت آزاد و کپسوله شده و تاثیر آنها بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب سیب در طول 60 روز نگهداری در دمای 5±25 درجه سانتی­گراد است. مواد و روش­ها: در این بررسی 4 تیمار شامل شاهد، آب‌ سیب حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و به صورت کپسوله شده به روش اکستروژن و آب سیب که pH آن توسط پودر آب­‌پنیر به 4/4 تنظیم شده همراه با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تهیه شد. یافته­ ها:نتایج نشان داد که در طول نگهداری تعداد پروبیوتیک­ها در تیمارهای آب‌ سیب حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و کپسوله شده به ترتیب دو و یک سیکل لگاریتمی کاهش و در تیماری که pH آن توسط پودر آب­‌پنیر به 4/4 تنظیم شده همراه با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، حدود 0/5 سیکل لگاریتمی افزایش یافت. تعداد نهایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسدر پایان دوره نگهداری در تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد، کپسوله شده و حاوی پودر آب­‌پنیر به ترتیب 6/6، 7/6 و 9/04 سیکل لگاریتمی بود. تیمار حاوی پودر آب پنیر دارای کمترین میزان شفافیت و رنگ و نمونه حاوی پروبیوتیک کپسوله شده بیشترین میزان شفافیت و رنگ و کمترین میزان کدورت را داشتند. نمونه حاوی پروبیوتیک آزاد و کپسوله شده از لحاظ خواص حسی با آب سیب شاهد اختلاف معنی­ داری نداشت. اما تیمار حاوی پودر آب­پنیر کمترین امتیاز خواص حسی را داشت. نتیجه­ گیری: لذا می­توان از کپسوله کردن در تولید آب سیب پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوساستفاده نمود.

لینک کمکی