فایل ورد (word) مقاله تاثير شرايط عصاره‌گيري به کمک فراصوت بر ميزان استخراج ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي از ميوه سنجد زينتي (Elaeagnus umbellate)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تاثير شرايط عصاره‌گيري به کمک فراصوت بر ميزان استخراج ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي از ميوه سنجد زينتي (Elaeagnus umbellate) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تاثير شرايط عصاره‌گيري به کمک فراصوت بر ميزان استخراج ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي از ميوه سنجد زينتي (Elaeagnus umbellate)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تاثير شرايط عصاره‌گيري به کمک فراصوت بر ميزان استخراج ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي از ميوه سنجد زينتي (Elaeagnus umbellate)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تاثير شرايط عصاره‌گيري به کمک فراصوت بر ميزان استخراج ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي از ميوه سنجد زينتي (Elaeagnus umbellate) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

مقدمه: گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنلی (اسیدهای فنلی، فلاونوئیدها و تانن­ها) هستند که مهم­ترین آنتی­اکسیدان­های طبیعی به شمار می­آیند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو شیوه استخراج با فراصوت اعم از پروب و حمام، بر میزان استخراج ترکیب­های فنولی، فلاونوئیدی و قدرت مهار رادیکال­های آزاد DPPH از میوه سنجد زینتیبا استفاده از سه حلال استخراجی آب، متانول80% و اتانول70% بود. مواد و روش­ها: در دو روش حمامو پروب فراصوت از سه حلال مختلف آب، متانول80% و اتانول 70% در زمان­های مختلف 30، 60، 90 دقیقه ( برای حمام اولتراسوند) و 5، 10، 20 دقیقه (برای پروب اولتراسوند) استفاده شد و در نهایت میزان کل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی عصاره­ها به ترتیب با روش فولین سیوکالتیو و روش رنگ سنجی آلومینیوم کلرید تعیین شدند. یافته­ها: بر­اساس نتایج، در روش استخراج با پروب فراصوت، حلال اتانول70% و زمان 20 دقیقه بیشترین میزان ترکیب­های فنولی (05/0 ±8/13 میلی گرم معادل اسید گالیک به گرم نمونه خشک) و قدرت مهار کنندگی رادیکال­های آزاد DPPH (94/98%) را نشان داد. در روش استخراج به کمک حمام فراصوت حلال اتانول 70% در زمان 90 دقیقه بالاترین میزان ترکیب­های فنولی (057/0±82/15 میلی گرممعادل اسید گالیک به گرم نمونه خشک) و فلاونوئیدی (110/0±09/7 میلی گرم معادل کوئرستین به گرم نمونه خشک) را استخراج کرد. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که استخراج به کمک پروب و حمام فراصوت تاثیر متفاوتی در میزان استخراج ترکیبات زیست فعال گیاه سنجد زینتی داشت. در هر روش استخراج، میزان استخراج ترکیبات زیست فعال بسته به نوع حلال متفاوت بود و در تمامی روش­های استخراج حلال اتانول 70% بهترین حلال برای استخراج ترکیبات مورد نظر بود.

لینک کمکی