فایل ورد (word) مقاله تاثير مکمل ياري کوتاه مدت سير بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام و مالون دي آلدهيد سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله تاثير مکمل ياري کوتاه مدت سير بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام و مالون دي آلدهيد سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تاثير مکمل ياري کوتاه مدت سير بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام و مالون دي آلدهيد سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تاثير مکمل ياري کوتاه مدت سير بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام و مالون دي آلدهيد سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تاثير مکمل ياري کوتاه مدت سير بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام و مالون دي آلدهيد سرم مردان فعال پس از ورزش برون گرا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

مقدمه: سیر سطوح آنتی اکسیدان بدن را افزایش می‌دهد. دفاع آنتی اکسیدانی بدن می‌تواند فشار اکسایشی و آسیب به سلول‌ها را کاهش ‌دهد. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مکمل یاری کوتاه مدت سیر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون‌دی‌آلدهید سرم مردان فعال پس از تمرین برونگرا می‌باشد. مواد و روش‌ها: 20 مرد سالم ورزشکار (با سن±3: 24 سال، شاخص توده بدن: 3/1 ± 4/24 kg.m-2 و حداکثر اکسیژن مصرفی: 2/3 ± 1/49ml/kg/min) به صورت تصادفی در دو گروه همگن تجربی (مصرف روزانه‌ 700 میلی گرم کپسول) و کنترل ( دارونما) جایگزین شدند که کپسول دکستروز برای 4 هفته مصرف کردند. نمونه‌ خونی اولیه قبل از شروع مکمل یاری و دوم بعد از مکمل یاری چهار هفته ای سیر و سوم، بعد از فعالیت برونگرا (45 دقیقه دویدن که به صورت 9 ست 5 دقیقه ای با 80 درصد اکسیژن مصرفی با شیب منفی 10% و میان هر ست 2 دقیقه ریکاوری فعال با شیب صفر) گرفته شد. پارامترها با استفاده از آنالیز واریانس مکرر و بونفرونی در سطح معنی داری a=0.05تجزیه و تجلیل شدند. یافته‌ها: مکمل یاری چهار هفته سیر در حالت پایه باعث افزایش معنی‌دار ظرفیت ضداکسایشی تام (P<0.05) سرمی شد اما بعد از دویدن روی سراشیبی در هر دو گروه کاهش پیدا کرد. مکمل یاری سیر اثری بر مالون‌دی‌آلدهید (P>0.05) سرمی نداشت. بنابراین دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند اما بعد از دویدن روی سرازیریدر هر دو گروه افزایش پیدا کرد. نتیجه گیری: مکمل یاری سیر از طریق افزایش ظرفیت ضد اکسایشی تام می تواند از آسیب فشار اکسایشی پس از انجام فعالیت برونگرا در مردان فعال بکاهد.

لینک کمکی