فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بهترين مدل سينتيکي در خشک کردن لايه‌اي نازک کدوي سبز به روش جابجايي با هواي داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بهترين مدل سينتيکي در خشک کردن لايه‌اي نازک کدوي سبز به روش جابجايي با هواي داغ دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بهترين مدل سينتيکي در خشک کردن لايه‌اي نازک کدوي سبز به روش جابجايي با هواي داغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بهترين مدل سينتيکي در خشک کردن لايه‌اي نازک کدوي سبز به روش جابجايي با هواي داغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي بهترين مدل سينتيکي در خشک کردن لايه‌اي نازک کدوي سبز به روش جابجايي با هواي داغ :
تعداد صفحات :17

مقدمه: در این تحقیق فرآیند خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی تحت جابجایی با هوای داغ، بررسی شد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دما و سینتیک خشک کردن کدو و ارائه بهترین مدل ریاضی به منظور برازش تغییرات نسبت رطوبت به زمان بود. مواد و روش ها: تمامی آزمون­ها در سه سطح دمایی60، 70 و 80 و برش هایی با ضخامت 10 میلی متر در سه تکرار انجام شد. پس از ارزیابی سینتیکی نمونه­های خشک شده با ضخامت­های مختلف، این ضخامت به عنوان مناسب­ترین انتخاب شد. در این پژوهش ده مدل ریاضی سینتیکی بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل ها با چهار معیار ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، کاهش کای اسکوئر و خطای انحراف میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین قانون دوم فیک برای ارزیابی ضریب نفوذ موثر رطوبت و معادله آرنیوس جهت تعیین انرژی فعال­سازی (Ea) استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل هایلا و کلاک نسبت به سایر مدل ها به نحو مناسب تری مراحل خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز را ارزیابی می نماید. مقدار انرژی فعال سازی در حد kJ/mol45/85 تعیین گردید. نتیجه گیری: بهترین مدل ریاضی در خشک کردن ورقه­ای کدوی سبز با روش جابجایی با هوای داغ به منظور استفاده در طراحی خشک کن مدل هایلا و کلاک پیشنهاد شد.

لینک کمکی