فایل ورد (word) مقاله سينتيک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشک کردن ترکيبي هواي داغ- مادون قرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله سينتيک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشک کردن ترکيبي هواي داغ- مادون قرمز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله سينتيک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشک کردن ترکيبي هواي داغ- مادون قرمز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله سينتيک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشک کردن ترکيبي هواي داغ- مادون قرمز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله سينتيک کاهش رطوبت خرمالو در طي فرآيند خشک کردن ترکيبي هواي داغ- مادون قرمز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

مقدمه: بررسی سینتیک انتقال جرم و ضرایب نفوذ رطوبت می تواند یک ابزار سودمند برای کنترل شرایط فرآیند خشک کردن و افزایش کیفیت محصول باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش مدل سازی سینتیک خشک شدن خرمالو در یک خشک کن ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز بررسی شد. وات بر زمان و 375 و 250 ،150 درجه سانتیگراد و توان لامپ پرتودهی در سه سطح 75 و 65 ،55 تأثیر دمای هوای داغ در سه سطح آهنگ خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبت در طی فرآیند خشک شدن خرمالو بررسی شد. یافته ها: افزایش دمای خشک درصدی در زمان خشک36 درجه سانتیگراد باعث کاهش 75 به 55 کن از کردن شد. با افزایش توان لامپ مادون درصد کاهش یافت. اثر توان حرارتی مادون 68/4 وات زمان خشک شدن خرمالو 375 به 150 قرمز از قرمز و دمای هوای داغ بر تغییرات ضریب نفوذ مؤثر خرمالو نشان داد که با افزایش توان منبع حرارتی مادونقرمز مقدار ضریب نفوذ مؤثر افزایش مییابد. ضریب نفوذ مترمربع بر ثانیه بود. 1/3×10-8 تا 1/8×10-9 مؤثر رطوبت خرمالو بین نتیجه گیری: نتایج نشان داد تأثیر دمای هوای داغ و توان لامپ پرتودهی بر فرآیند خشک شدن خرمالو معنی دار هست. در مدل سازی فرآیند خشک کردن خرمالو مدل لگاریتمی همخوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی در مقایسه با سایر مدل ها داشت

لینک کمکی