فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير احترام و تفاهم بر کيفيت ارتباط ادراک شده از سوي مراجعان موسسات خدمات درماني کوچک (مطالعه موردي: دندانپزشکي هاي شهراراک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير احترام و تفاهم بر کيفيت ارتباط ادراک شده از سوي مراجعان موسسات خدمات درماني کوچک (مطالعه موردي: دندانپزشکي هاي شهراراک) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير احترام و تفاهم بر کيفيت ارتباط ادراک شده از سوي مراجعان موسسات خدمات درماني کوچک (مطالعه موردي: دندانپزشکي هاي شهراراک)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير احترام و تفاهم بر کيفيت ارتباط ادراک شده از سوي مراجعان موسسات خدمات درماني کوچک (مطالعه موردي: دندانپزشکي هاي شهراراک)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير احترام و تفاهم بر کيفيت ارتباط ادراک شده از سوي مراجعان موسسات خدمات درماني کوچک (مطالعه موردي: دندانپزشکي هاي شهراراک) :
تعداد صفحات :24

در پی شکل گیری ماهیت شدیدا رقابتی محیط کسب و کار امروز، شرکت­های خدماتی در پی یافتن خلاقانه­ترین و موثرترین ابزار جذب و حفظ مشتریان هستند. یکی از شیوه­های مطرح شده در این زمینه، ایجاد روابط با کیفیت از طریق ارتباط بین فردی با مشتریان می­باشد. هدف از این مقاله ارزیابی دو شیوه ایجاد رابطه بین فردی با مشتریان یعنی احترام و تفاهم و تاثیر آن­ها بر کیفیت ارتباط ادراک شده از سوی مشتریان است. جامعه آماری تحقیق کلیه مراجعان دندانپزشکی­های سطح شهر اراک در سال 1390 بوده است که تعداد 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین این تعداد توزیع شده و از این تعداد پرسشنامه، 199 عدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و ضریب پایایی این پرسشنامه 917/0 بوده که با پخش 30 پرسشنامه و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. با توجه به بررسی­های به عمل آمده در آزمون فرضیه­ها در این تحقیق مشخص شد که توجه و ارزش گذاری به ویژگی­های خاص افراد تاثیر معناداری بر کیفیت ارتباط ادراک شده ندارد. درک مراجعان تاثیر معناداری بر کیفیت ارتباط ادراک شده دارد. مسولیت پذیری در برابر مراجعان تاثیر معناداری بر کیفیت ارتباط ادراک شده دارد و همچنین تاثیر معناداری بین تفاهم و کیفیت ارتباط ادراک شده برقرار است. به دلیل محدودیت­های مالی و زمانی تجزیه و تحلیل­ها بر یک شهر متمرکز بوده و نمونه برآوردی فقط بر مراجعان شهر اراک متمرکز بوده است. نتایج این تحقیق برای موسسات خدماتی (علی الخصوص موسسات خدمات درمانی کوچک) که به دنبال یافتن استراتژی­های موثر برای ایجاد کیفیت ارتباط با مشتری هستند کاربرد دارد. که برای ایجاد کیفیت ارتباط با مشتری می­توان از استراتژی­های مرتبطی مانند احترام و تفاهم با مشتری استفاده کرد.

لینک کمکی