فایل ورد (word) مقاله بررسي ادراکات قيمت و کيفيت در تصميمات رفتاري مشتريان بانک هاي دولتي و خصوصي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي ادراکات قيمت و کيفيت در تصميمات رفتاري مشتريان بانک هاي دولتي و خصوصي در ايران دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي ادراکات قيمت و کيفيت در تصميمات رفتاري مشتريان بانک هاي دولتي و خصوصي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي ادراکات قيمت و کيفيت در تصميمات رفتاري مشتريان بانک هاي دولتي و خصوصي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي ادراکات قيمت و کيفيت در تصميمات رفتاري مشتريان بانک هاي دولتي و خصوصي در ايران :
تعداد صفحات :27

تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران کوشش نموده تا به بررسی تاثیر ادراکات قیمت و کیفیت در تصمیمات رفتاری مشتریان بان کهای خصوصی و دولتی بپردازد. در این مطالعه با طرح هشت فرضیه رابطه ی بین قیمت، کیفیت، رضایت مشتری، ارزش مورد انتظار مشتری و تصمیمات رفتاری مشتریان بررسی شده است و با استفاده از طرح تحقیق توصیفی - پیمایشی و نمونه گیری تصادفی اطلاعات مورد نیاز را از 196 مشتری از بانک های دولتی و خصوصی با استفاده از پرسشنامه ای معتبر و پایا، گردآوری نموده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های مقایسه ای، آزمون های همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان م یدهد که بین ادراکات کیفیتی و ارزش مورد انتظار مشتری، بین ادراکات کیفیت و رضایتمندی مشتری، بین ارزش مورد انتظار مشتری و رضایتمندی مشتری، بین رضایتمندی مشتری و تصمیمات رفتاری مشتری و از همه مهمتر بین ادراکات قیمتی و تصمیمات مشتری در بانک ها رابطه ای مستقیم وجود دارد و هنوز ادراکات کیفیت نسبت به ادراکات قیمت، نقشی کمرن گتر در تصمیمات رفتاری خواهد داشت. سایر نتایج عدم رابطه ای مستقیم بین ادراکات قیمتی و ارزش مورد انتظار مشتری و ادراکات کیفیتی و ارزش مورد انتظار مشتری را نشان داده است.

لینک کمکی