فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل موثر بر رضايت خريدار در زنجيره تامين (مطالعه موردي: کارخانجات مواد غذايي استان اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل موثر بر رضايت خريدار در زنجيره تامين (مطالعه موردي: کارخانجات مواد غذايي استان اصفهان) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل موثر بر رضايت خريدار در زنجيره تامين (مطالعه موردي: کارخانجات مواد غذايي استان اصفهان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل موثر بر رضايت خريدار در زنجيره تامين (مطالعه موردي: کارخانجات مواد غذايي استان اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي عوامل موثر بر رضايت خريدار در زنجيره تامين (مطالعه موردي: کارخانجات مواد غذايي استان اصفهان) :
تعداد صفحات :45

توجه به مسایل مربوط به زنجیره تامین و بازاریابی رابطه مند از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این میان توجه به رابطه بلندمدت با تامین کنندگان مواد اولیه نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد زیرا بحث ارایه ارزش برتر برای مشتری نهایی مطرح است. برای این کار بایستی مجموعه مسیری که از تامین کننده تا مصرف کننده نهایی طی می گردد حالت هم افزایی داشته باشد و بتواند در نهایت ارزش بالاتری را در مقایسه با رقبا ایجاد کند. بررسی مفهوم رضایت در اکثر تحقیقات انجام شده در کشور بیشتر بر روی مصرف کننده نهایی متمرکز بوده است، در حالی که در این پژوهش، به بررسی این مفهوم بین تامین کنندگان و خریداران صنعتی پرداخته شده است. در این پژوهش، فاکتورهای تعیین کننده روابط بین شرکت (خریداران صنعتی) و تامین کننده ها شناسایی می شوند. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل مفهوم رضایت در زنجیره تامین از دیدگاه خریدار صنعتی است. بررسی نحوه ارتباط فاکتورهای همکاری، ارتباط، اعتماد و تطابق با انتظارات مشتریان با رضایت در زنجیره تامین جهت پر کردن شکاف بین تامین کننده و شرکت و هم چنین ارتقاء و بهبود رضایت سازمانی دارای اهمیت بسزایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران تامین مواد اولیه کارخانجات استان اصفهان که در زمینه مواد غذایی فعال می باشند، در نظر گرفته شده اند و داد ههای مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جم عآوری گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (همبستگی) است. برای توصیف یافته ها از جداول توزیع فراوانی استفاده SPSS گردید و در مرحله استنباط از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار استفاده گردید. هشت فرضیه در این پژوهش به کار رفته است که دو فرضیه آن مورد تایید واقع نگردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد، تطابق با انتظارات، ارتباط و همکاری، ارتباط معن اداری بر رضایت خریداران دارند و هم چنین اعتماد خریداران صنعتی، ارتباط مستقیم و مثبتی بر تعهد خریداران صنعتی دارد. رضایت نیز به عنوان متغیر مستقل ارتباط معناداری بر تعهد خریداران صنعتی دارد.

لینک کمکی