فایل ورد (word) مقاله توسعه برند و نقش تبليغات بازرگاني (مطالعه موردي: محصولات شرکت تبرک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله توسعه برند و نقش تبليغات بازرگاني (مطالعه موردي: محصولات شرکت تبرک) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله توسعه برند و نقش تبليغات بازرگاني (مطالعه موردي: محصولات شرکت تبرک)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله توسعه برند و نقش تبليغات بازرگاني (مطالعه موردي: محصولات شرکت تبرک)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله توسعه برند و نقش تبليغات بازرگاني (مطالعه موردي: محصولات شرکت تبرک) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

شرکت­ها غالبا از توسعه برند به عنوان راهی برای معرفی محصولات خود استفاده می­کنند. توسعه برند می­تواند زمینه ساز آن شود که سازمان­ها در حوزه­های دیگر گام بر دارند و از طریق تولید و ارائه کالا و خدمات تحت همان نام تجاری، توسعه و گسترش پیدا کنند و از این طریق ریسک تصویر برند خود را کاهش دهند. هدف از این تحقیق، بررسی درک شیوه­ی ارزیابی مشتریان از توسعه برندهای مشهور و نقش تبلیغات بازرگانی بر آن می­باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجراء پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصولات شرکت تبرک در شهر اصفهان می ­باشد که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر از جامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد با 28 سوال بسته که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 88% به دست آمد که شامل مشخصات فردی و سوال­های تخصصی ویژه بررسی فرضیه­های تحقیق می­باشد. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و AMOS از طریق آزمون­های آماری در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، درصد انباشته، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t، آنالیز واریانس، آزمون ناپارامتری کلموگروف اسمیرنوف و نیز آزمون غیرپارامتریک فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده سه فرضیه پژوهش (تصویر و وفاداری به برند بر توسعه برند و توسعه برند بر وفاداری به برند) رد و پنج فرضیه دیگر پژوهش (تصویر برند بر وفاداری به برند، آگاهی از برند بر تصویر و توسعه برند به همراه تبلیغات بازرگانی بر تصویر و آگاهی از برند) مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه اول (تصویر برند بر وفاداری به برند) با ضریب مسیر 596/0 دارای بیشترین تاثیر و فرضیه هشتم (وفاداری به برند بر توسعه برند) با ضریب مسیر 624/0- دارای کمترین تاثیر می­ باشند.

لینک کمکی