فایل ورد (word) مقاله ارائه الگو براي طراحي (MkIS) سيستم اطلاعات بازاريابي براي کارخانجات شير پگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله ارائه الگو براي طراحي (MkIS) سيستم اطلاعات بازاريابي براي کارخانجات شير پگاه تهران دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارائه الگو براي طراحي (MkIS) سيستم اطلاعات بازاريابي براي کارخانجات شير پگاه تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارائه الگو براي طراحي (MkIS) سيستم اطلاعات بازاريابي براي کارخانجات شير پگاه تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارائه الگو براي طراحي (MkIS) سيستم اطلاعات بازاريابي براي کارخانجات شير پگاه تهران :
تعداد صفحات :42

امروزه شرکت ها در محیطی پویا و متغیر بسر می برند. لذا باید به کنترل محیط پرداخته و خود را با تغییرات هماهنگ سازند. از جمله این تحولات می توان به وجود رقابت های چشمگیر بین شرکت ها اشاره نمود. در چنین شرایطی شرک تها برای دستیابی به مزیت رقابتی به اطلاعات نیازمندند. جهت کسب اطلاعات هر چه صحیح تر و سریعتر از داخل و خارج شرکتها می بایست فناوری های جدید و نیز سیستمهای اطلاعاتی را مورد بهره برداری قرار دهند. مدیریت اطلاعات بازاریابی توسط ابزارهای فناوری یکی از اصلی ترین روش های اعمال بازاریابی موثر است. سیستمهای اطلاعات بازاریابی (MkIS) با جمع آوری و توزیع اطلاعات بازاریابی به مدیران جهت اتخاذ تصمیماتی هر چه بهتر و سریعتر کمک می نماید و منجر به افزایش کارایی درونی شرکت می گردد. در ولقع MkIS سیستمی است که مدیران بازاریابی را در امر تصمی مگیری پشتیبانی می کند. در صنایع تولیدی بویژه صنایع لبنی نیز به لحاظ فراوانی و کثرت اطلاعات مربوط به بازارهای داخلی و بین المللی، رقبا، مشتریان و محصولات تولید شده، مدیران عالی و بازاریابی جهت اتخاذ تصمیماتی هر چه سریعتر و اصولی تر که متناسب با شرایط بازار و رویدادهای محیطی باشد، به اطلاعاتی به هنگام، جامع و صحیح نیازمندند. از آنجا که وظیفه MkIS یک گردآوری چنین اطلاعاتی می باشد، لازم است که این صنایع نیز به چنین سیستم جامعی تجهیز گردند. لذا این تحقیق در صدد ارائه الگویی برای طراحی سیستم اطلاعات بازاریابی در کارخانجات شیر پگاه تهران جهت تسهیل و بهبود امر تصمیم گیری برای مدیران عالی و بازاریابی این مجتمع م یباشد. در این راستا شناسایی اصلی ترین منابع اطلاعاتی، تعیین اطلاعات مورد نیاز برای جمع آوری از این منابع، و شناخت قابلی تهایی که برای تصمیم گیری بازاریابی در اثر طراحی و پیاد هسازی یک سیستم اطلاعات بازاریابی ایجاد خواهد شد از جمله اهم اهداف تحقیق حاضر می باشد. با تکیه بر اصول و مبانی نظری و ضمن بهر هگیری از نظر کارشناسان و مدیران این شرکت، مدل مفهومی مناسب این تحقیق (مدل کاتلر) که نشان دهنده بخ شهای اساسی، تعیین و ارزیابی اطلاعات مورد نیاز، تهیه اطلاعات از سوابق داخلی شرکت، اخبار بازاریابی، تحقیقات بازاریابی، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و در نهایت توزیع اطلاعات م یباشد، استخراج گردید. از آنجا که برای ترسیم الگوی نهایی چنین سیستمی نظر دست اندرکاران امور بازرگانی، بازاریابی، فروش و تحقیقات بازاریابی شرکت شیر پگاه مد نظر م یباشد، طی انجام مصاحب های با کارشناسان این بخش ها نیازهای اطلاعاتی آنها و منابع دسترسی به این اطلاعات، کشف و سپس برای آزمودن نتایج حاصل و نیز اولوی تبندی آنها از بابت میزان اهمیت هر یک، پرسشنام های حاوی این نیازهای اطلاعاتی و منابع دسترسی به آنها و قابلیت های حاصل از بکارگیری سیستم اطلاعات بازاریابی طراحی گردید و جهت سنجش نظرات به کلیه دست اندرکاران امور بازرگانی، بازاریابی، فروش و تحقیقات بازاریابی شرکت شیر پگاه ارسال گردید و البته این پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص اهمیت برای نشان دادن میزان اهمیت هر یک از منابع یا نیازهای اطلاعاتی و از آنالیز خوشه بندی آماری جهت طبقه بندی آنها استفاده گردید و نتایج زیر حاصل شد: تعیین مهمترین منابع اطلاعاتی شرکت شامل منابع داخلی و خارجی، تعیین نیازهای اطلاعاتی بازاریابی شرکت و نیز شناسایی قابلیت های ایجاد شده برای تصمیم گیری بازاریابی در اثر بکارگیری سیستم اطلاعات بازاریابی. نتایج تحقیق حاضر مبنایی را برای طراحی سیستم اطلاعات بازاریابی شرکت شیر پگاه تهران ارائه می نماید.

لینک کمکی