فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ساختار سازماني در بانک کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ساختار سازماني در بانک کشاورزي دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ساختار سازماني در بانک کشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ساختار سازماني در بانک کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ساختار سازماني در بانک کشاورزي :
تعداد صفحات :27

امروزه بانکداری الکترونیک امکانات لازم برای سرعت و کارایی بان کها را فراهم آورده است تا از این طریق کارکنان بتوانند خدمات بانکی، فرایندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان را بدون حضور فیزیکی آنها انجام دهند. برای ایجاد سازگاری بین بانکداری الکترونیک و ساختار سازمانی ضرورت تغییر و تحول در ساختار سازمانی امری واجب است در این تحقیق تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی از 6 جنبه (سلسله مراتب سازمانی، حیطه نظارت، اندازه، تمرکز، رسمیت و پیچیدگی مورد پژوهش قرار گرفته است). برای آزمون تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی از آزمون فریدمن استفاده می کنیم. نتیجه آن نشان می دهد که بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی تاثیر مستقیم م یگذارد. برای آزمون متغییر مستقل بانکداری الکترونیک بر هر یک از 6 متغیر وابسته فوق از آزمون مک نمار استفاده می کنیم. نتیجه آزمون مک نمار نشان م یدهد که هر یک از 6 متغیر وابسته در سئوالات پژوهش رابطه معنی داری با بانکداری الکترونیک دارند به طوری که بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه نتایج آزمون مک نمار بدین قرار بود. تاثیر بانکداری الکترونیک بر سلسله مراتب سازمانی مستقیم بوده و باعث کاهش سلسله مراتب سازمانی در بانک کشاورزی شده است. اجرای بانکداری الکترونیک باعث افزایش حیطه نظارت مدیران گردیده است. اجرای بانکداری الکترونیک باعث کاهش اندازه سازمانی در بانک کشاورزی گردیده است. بانکداری الکترونیک باعث غیرمتمرکز شدن فعالی تها در بانک کشاورزی گردیده است. بانکداری الکترونیک باعث کاهش پیچیدگی سازمانی در بانک کشاورزی گردیده است. اجرای بانکداری الکترونیک باعث کاهش رسمیت در بانک کشاورزی گردیده است.

لینک کمکی