فایل ورد (word) مقاله ارائه الگوي موثر بازاريابي در شرکت هاي بيمه در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله ارائه الگوي موثر بازاريابي در شرکت هاي بيمه در ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارائه الگوي موثر بازاريابي در شرکت هاي بيمه در ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارائه الگوي موثر بازاريابي در شرکت هاي بيمه در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارائه الگوي موثر بازاريابي در شرکت هاي بيمه در ايران :
تعداد صفحات :21

تئودور لویت یکی از اندیشمندان معاصر مدیریت می گوید ارزشمندترین دارائی های شما - کارکنان، نام نیک، نا مهای تجاری و مشتریان شما م یباشند که در دفاتر حسابداری ثبت نشد هاند. در این پژوهش سعی گردیده که عوامل موثر در اعمال مدیریت موثر بازاریابی و تاثیر آن در عملکرد شرکت های بیمه کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی موضوع، فرضیه هایی به شرح زیر مطرح شده است:فرضیه 1- سود خالص شرک تهای بیمه با هزینه بازاریابی بیمه رابطه مستقیم دارد.فرضیه 2- حجم بیمه نامه ها با حجم هزینه بازاریابی بیمه رابطه مستقیم دارد.فرضیه 3- عامل قیمت بیم هنامه ها بیشتر از سایر آمیخت ههای بازاریابی جذب و رضایت مشتریان اثر دارد. فرضیه 4- عامل انگیزش م ادی در مقایسه با سایر عوامل درون سازمانی بیشترین نقش را در ارتقای کم و کیفی عملکرد کارکنان شرک تهای بیمه دارد. فرضیه 5- در اعمال مدیریت موثر بازاریابی در شرک ت های بیمه کشور نقش عوامل موثر در درون سازمانی بیشتر از درون سازمانی است. به منظور بررسی فرضیه ها از آمارهای صورت های مالی شرک ت های بیمه و همچنین سه نوع پرسشنامه (مشتریان، کارکنان و مدیران) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل پنج شرکت بیمه دولتی می باشد، بع د از اطمینان از اعتبار و اعتمادپذیری اطلاعات و آمارهای جمع آوری شده از طریق توابع نمونه ای اسپرم ن و چی دوکارل پیرسون فرضیه های برابر 5 درصد آزمون گردید و همچنین از طریق ملاک آنتروپی به عوامل و متغیرهای α فوق در سطح فرضیه ها وزن داده شده است: در ابتدا مدل خا م تحقیق ارائه شده و در آخر الگوی ی که تحت تاثیر عوامل موثر در سه گروه مشتریان- کارمندان و مدیران و نحوه بازاریابی آنها ارائه شده است

لینک کمکی