فایل ورد (word) مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده :
تعداد صفحات :29

تبلیغات یکی از عوامل حیاتی در موفقیت یک سازمان است، به طوری که تدوین برنام ه های تبلیغاتی بایستی با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در فرآیند تصمی م گیری خرید مصرف کننده - از جمله عوامل آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی مانند عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و موقعیتی جامعه، خصوصیات فردی مصرف کننده یا عوامل روانی و شخصی و اهداف بازاریابی سازمان- انجام شود. در این مقاله یک مدل دینامیک برای ارزیابی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر رفتار مصر ف کننده ارائه می شود. در این مدل برنامه ریزی تبلیغات بر اساس شناسایی عوامل درونی و بیرونی سازمان و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر با نظر خواهی از خبرگان و با استفاده از مفاهیم منطق فازی اجرا می گردد. به منظور تخصیص بهی نه بودجه به رسانه های تبلیغاتی از یک مدل تصمی م گیری چند شاخصه استفاده می شود.

لینک کمکی