فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مصرف کننده بر رفتار خريد در فروشگاه هاي زنجيره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مصرف کننده بر رفتار خريد در فروشگاه هاي زنجيره اي دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مصرف کننده بر رفتار خريد در فروشگاه هاي زنجيره اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مصرف کننده بر رفتار خريد در فروشگاه هاي زنجيره اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مصرف کننده بر رفتار خريد در فروشگاه هاي زنجيره اي :
تعداد صفحات :27

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف از آن بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی مصرف کننده بر رفتار خرید در فروشگاههای زنجیره ای می باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی مصرف کننده می توانند بر روی رفتار مصرف کننده اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه تأثیر ویژگی های شخصیتی مصرف کننده بر رفتار خرید می باشد. جامعه ی تحقیق، مشتریان فروشگاههای ماکسیم در استان تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی، 90 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. بخش بعدی تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که ویژگ یهای شخصیتی مصر فکننده (نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید) ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ارتباط دارند و بین گرایش طبق هبندی محصول (مد) و تمایل مشتری به ارتباط رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی مصرف کننده تاثیر مثبتی روی رضایت ارتباطی، اعتماد، تعهد ارتباطی و رفتار خرید دارد. این مطالعه می تواند به فروشگاههای خرده فروشی جهت ارتقا اثر بخشی فعالیت های بازاریابی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی مصرف کننده کمک کند.

لینک کمکی