فایل ورد (word) مقاله تاثير ميزان تماشاي برنامه‌هاي ماهواره در سبک زندگي دختران نوجوان 15 الي 18 سال ناحيه 2 منطقه 6

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تاثير ميزان تماشاي برنامه‌هاي ماهواره در سبک زندگي دختران نوجوان 15 الي 18 سال ناحيه 2 منطقه 6 دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تاثير ميزان تماشاي برنامه‌هاي ماهواره در سبک زندگي دختران نوجوان 15 الي 18 سال ناحيه 2 منطقه 6  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تاثير ميزان تماشاي برنامه‌هاي ماهواره در سبک زندگي دختران نوجوان 15 الي 18 سال ناحيه 2 منطقه 6،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تاثير ميزان تماشاي برنامه‌هاي ماهواره در سبک زندگي دختران نوجوان 15 الي 18 سال ناحيه 2 منطقه 6 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر با بررسی تاثیر برنامه‌های ماهواره بر سبک زندگی دختران نوجوان 15 الی 18 سال دوره دوم دبیرستان‌های ناحیه 2 منطقه 6 تهران از منظر سطوح مختلف دانش‌آموزان مقطع دبیرستان صورت گرفتـه اسـت. نـوع تحقیـق کـاربردی و از نظـر روش توصـیفی -پیمایشی و همبستگی می‌باشد. و جامعه آماری این تحقیق 1073 نفر می‌باشند و طبق فرمول کوکران تعداد نمونه‌های این پژوهش 250 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونـه‌گیـری طبقـه‌ای وتـصادفی سـاده نسبت به انتخاب نمونه مورد مطالعه اقدام گردید. و داده‌های تحقیق با روش همبـستگی اسـپیرمن مـورد تحلیـل قرار گرفتند. که در این زمینه از نطریاتی همچون نظریه هربرت بلومر و رایت میلز، نظریه استفاده و خشنودی، نظریه ساخت یابی گیدنز (سبک زندگی) ، نظریه برجسته‌سازی که بیشتر در مورد تلویزیون (که دارای مخاطبان فراوان است و تأثیر زیادی بر آنان دارد)، مطرح شده است، نظریه امپریالیسم فرهنگی، نظریه کاشت و نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه همانندی رسانه‌ای استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از روش پیمایش در قالب پرسشنامه به بررسی تاثیر برنامه ماهواره بر سبک زندگی نوجوانان دختر 15 الی 18 ناحیه 2 منطقه 6 تهران پرداخته شد، که بعد از تکمیل پرسشنامه و استخراج داده‌ها نتایج بدست آمده نشان داد، که طبق معادله رگرسیون میزان تاثیرات نسبی متغیرهای مستقل را به متغیر وابسته نشان داده شده است.

لینک کمکی